Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1889 - 1903 2018-09-30

Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Adapting the Scaling of the Role of Religion and Spirituality in Social Service Practice (RRSSP) to Turkish: Study of Validity and Reliability

Hıdır Apak [1]

65 208

Bu araştırma, Sheridan (2000) tarafından geliştirilen Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçe uyarlamasını ve geçerlik-güvenirlik analizlerini içermektedir. Ölçeğin amacı, sosyal hizmet uygulamasında dinin veya maneviyatın rolü hakkındaki katılımcıların görüşlerini saptamaya çalışmaktadır. Çalışma grubunu 730 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğinin saptanmasında Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. AFA sonrasında 16 madde ve tek boyut oluşmuştur. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı %30,10 ve öz değeri %4,81’dir. AFA’ya ilişkin modelin doğrulanması için DFA yapılmıştır. DFA sonucu 3 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin bir faktörden oluştuğu ve uyum endekslerinin uygun olduğu saptanmıştır (x²/sd (176,252/300=1,592), RMSEA .71, GFI .92, AGFI .89, IFI .91 ve CFI .91). Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri, ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğunu doğrulamıştır.  Ölçeğin güvenirlik çalışması ise Cronbach Alpha katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, ölçeğin Türkçeye uygun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

The current study includes validity and reliability analysis of the Role of Religion and Spirituality in Social Service Practice (RRSSP) Scale developed by Sheridan (2000), and its adaptation into Turkish. The aim of scale is to identify the views of participants about the role of religion or spirituality in social work practice. 730 university students participated in the study. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used in order to determine the scale’s construct validity. After the EFA, 16 items and one factors generated. Total variance rate and total eigenvalue that the scale explains are %30,10 and %4,81 respectively. EFA was performed to confirm the model of the CFA. As a result of CFA 3 items were removed from the scale.  It was determined that the scale was consisted of one factor and the fit indices of the model represented x²/sd (176,252/300=1,592), RMSEA .71, GFI .92, AGFI .89, IFI .91 ve CFI .91. The compliance indices obtained because of confirmatory factor analysis confirm that the scale is a one-factor structure. The reliability of the scale was calculated by the Cronbach Alpha coefficient of .82. These findings demonstrated that the scale was a valid and reliable measurement tool suitable for Turkish.

 • Akbaş, E. (2014). Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler. Ankara: SABEV Yay.
 • Amato-Von Hemert, K. (1994). Should Social Work Education Address Religious Issues? Yes!, Journal of Social Work Education, 30, 7-11.
 • Bullis, R. K. (1996). Spirituality In Social Work Practice. Washington, DC.: Taylor & Francis.
 • Bayram, N. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Amos Uygulamaları (3.bs.). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Canda, E. R. (1999). Spiritually Sensitive Social Work: Key Concepts And Ideals, Journal of Social Work Theory and Practice, 1(1), 1-15.
 • Canda, E. R. & Furman, L. D.. (2010). Spiritual Diversity In Social Work Practice (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
 • Cascio, T. (1998). Incorporating Spirituality Into Social Work Practice: A Review Of What To Do, Families in Society, 79(5), 523-532.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamalar (T. Totan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ekşi, H., & Kardaş, S. (2017). Spiritual Well-Being: Scale Development And Validation, Spiritual Psychology and Counseling, 2, 73–88.
 • Field, A. P. (2009). Discovering Statistics Using SPSS: And Sex And Drugs And Rock 'N' Roll (3rd Ed.). London: Sage publications.
 • Frame, M. W. (2003). Integrating Religion and Spirituality Into Counseling: A Comprehensive Approach. Belmont, CA: Brooks/ Cole.
 • Fromm, E. (2015). Psikanaliz ve Din (E. Erten, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Graff, D. L. (2007). A Study Of Baccalaureate Social Work Students’ Belief About The Inclusion Of Religious And Spiritual Content In Social Work, Journal of Social Work Education, 43(2), 243-256.
 • Heyman, J., Buchanan, R., Musgrave, B., & Menz, V. (2006). Social Workers’ Attention To Clients’ Spirituality: Use Of Spiritual Interventions In Practice, Arete, 30(1), 78-89.
 • Kasapoğlu, F. (2015). Manevi Yönelim Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 51-68.
 • Kavas, E. & Kavas, N. (2014). Manevi Destek Algısı (MDA) Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği, Turkish Studies, 9(2), 905-915.
 • Kvarfordt, C. L. & Sheridan, M. J. (2007). The Role Of Religion And Spirituality In Working With Children And Adolescents, Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 26(3), 1-23.
 • Maslow, A. (2013). İnsan Olmanın Psikolojisi (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Mckernan, M. (2005). Exploring the Spiritual Dimension of Social Work, Critical Social Work, 6(2).
 • Meydan, H.C. & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sevinç, K., Güven, M. & Yeşilyurt, T. (2015). Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 59-86.
 • Sheridan, M. J. (2000). The “Role of Religion and Spirituality in Practice” (RRSP) Scale: Psychometric Information And Scoring Instructions (3rd ed.). Richmond, VA: Virginia Commonwealth University.
 • Sheridan, M. J. (2003). The Spiritual Person, Hutchison, E. D. (Ed.). In Dimension of Human Behavior: The Changing Life Course (pp.183–225). CA: Sage: Newbury Park.
 • Sheridan, M. J. (2004). Predicting The Use Of Spiritually-Derived Interventions In Social Work Practice, Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 23(4), 5-25.
 • Sheridan, M. J. & Amato-Von Hemert, K. (1999). The Role Of Religion And Spirituality In Social Work Education And Practice: A Survey Of Student Views And Experiences, Journal of Social Work Education, 35(1), 125–141.
 • Sheridan, M. J., Bullis, R. K., Adcock, C. R., Berlin, S. D. & Miller, P. C. (1992). Practitioners’ Personal And Professional Attitudes And Behaviors Toward Religion And Spirituality: Issues For Social Work Education And Practice, Journal of Social Work Education, 28(2), 190-203.
 • Sheridan, M. J., Wilmer, C. M. & Atcheson, L. (1994). Inclusion Of Content On Religion And Spirituality In The Social Work Curriculum: A Study Of Faculty Views, Journal of Social Work Education, 30(3), 363–376.
 • Streets, F. (2009). Overcoming A Fear Of Religion In Social Work Education And Practice, Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 28(1-2), 185-199.
 • Zastrow, C. (2013). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2330-3093
Yazar: Hıdır Apak (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad421314, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1889 - 1903}, doi = {10.15869/itobiad.421314}, title = {Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Apak, Hıdır} }
APA Apak, H . (2018). Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1889-1903. DOI: 10.15869/itobiad.421314
MLA Apak, H . "Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1889-1903 <http://www.itobiad.com/issue/37678/421314>
Chicago Apak, H . "Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1889-1903
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması AU - Hıdır Apak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.421314 DO - 10.15869/itobiad.421314 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1889 EP - 1903 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.421314 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.421314 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması %A Hıdır Apak %T Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.421314 %U 10.15869/itobiad.421314
ISNAD Apak, Hıdır . "Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1889-1903. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.421314