Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1612 - 1619 2018-09-30

Some Information Regarding the Influence of Music in an Authentic Seventeenth-Century Music Treatise
17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler

Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU [1]

70 171

Music treatises are at the forefront of the sources that provide elucidatory and original information about the history of music. In the treatises, one may find information regarding a variety of topics such as musical theories, instruments and the influence of music. Looking historically at musicography, it may be stated that many musicians from the ninth to the nineteenth centuries dwelt on the influence of music, and to that end they associated musical elements like modes and methods with medical situations, or features peculiar to human and nature. An authentic manuscript, 'Risala Musiqi' was chosen in our study as sample to contribute to the field of music studies and to examine the information about the influence of music found in it. In the examination of the work, translation and categorization  methods were used.The article aims to provide the Turkish musicology with great deal of information that it contains about musical theories, the influence of music and musical instruments, and to introduce the treatise.

Mûsikî tarihine ilişkin çeşitli bilgileri elde ettiğimiz, aydınlatıcı ve özgün bilgiler sağlayan kaynakların başında mûsikî risâleleri gelmektedir. Risâlelerde mûsikî nazariyâtına, çalgılara, mûsikîşinaslara, mûsikînin te’sîri vb. gibi çeşitli konulara ilişkin bilgi elde etmek mümkündür. Mûsikî yazıcılığına tarihsel olarak bakıldığında; 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar birçok mûsikî bilgini mûsikînin te’sîri husûsu üzerinde durmuş ve bu maksatla makamları, usûlleri vb. gibi mûsikî unsurlarını sıhhî durumlarla veya insan ve doğaya özgü özelliklerle ilişkilendirmişlerdir. Elyazması mûsikî kaynakları evreninden çalışmamızın konusunu teşkil eden, “Risâle-i Mûsikî” adı verilen bu özgün kaynak; müzikoloji alanına kazandırılmak, mûsikî çalışmalarına katkı sağlamak ve risâlede bulunan mûsikînin te’sîriyle ilgili bilgileri incelemek amacıyla örneklem olarak seçilmiştir. Bu risâlenin incelenmesinde çeviri ve bilgiyi sınıflandırma (sistematik müzikoloji) yöntemleri kullanılmıştır. Makalenin esas amacını, risâlenin tanıtılması yanında mûsikî nazarîyâtıyla, mûsikînin te’sîriyle, ud ve çeng çalgılarıyla ilgili içerdiği birçok bilginin Türk müzikolojisine kazandırılması teşkil etmektedir. Bunun için yapılan çeviri- inceleme çalışmaları arasında dikkati çeken “mûsikinin te’sîri” konusuna öncelik verilmiştir. 

  • Akdoğu, Onur (1989), Türk Müziği Bibliyografyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmirAnonim, Risâle-i Mûsikî, İsrâil Millî Kütüphânesi, JER NLI Yah Ar. 213 numaralı Risâle-i MûsikîDevellioğlu, Ferit (2011), Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, 28. Baskı, AnkaraKaratay, Fehmi Ethem (1961), TSMK Türkçe Yazmalar Kataloğu 1-2, MEB, İstanbulMehmed Salâhî (h. 1313), Kamûs-i Osmânî, Mahmud Bey Matbaası, İstanbulUslu, Recep (2009), Türkçe Müzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı, Folklor Edebiyat Dergisi, 15 (58), 45 - 62http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=85420, Erişim Tarihi: 16.07.2016
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4207-7757
Yazar: Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad412090, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1612 - 1619}, doi = {10.15869/itobiad.412090}, title = {17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler}, key = {cite}, author = {GENÇOĞLU, Mehmet Sait Halim} }
APA GENÇOĞLU, M . (2018). 17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1612-1619. DOI: 10.15869/itobiad.412090
MLA GENÇOĞLU, M . "17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1612-1619 <http://www.itobiad.com/issue/37678/412090>
Chicago GENÇOĞLU, M . "17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1612-1619
RIS TY - JOUR T1 - 17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler AU - Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.412090 DO - 10.15869/itobiad.412090 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1612 EP - 1619 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.412090 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.412090 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler %A Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU %T 17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.412090 %U 10.15869/itobiad.412090
ISNAD GENÇOĞLU, Mehmet Sait Halim . "17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1612-1619. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.412090