Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1536 - 1553 2018-09-30

The Activities of English Lieutenant Herbert Gerald Montagu in the War of Tripoly
Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri

Ömer Fatih BAŞKAN [1] , Memet YETİŞGİN [2]

118 359

Italy that completed its unification in the second half of the 19th century started to pay attention to Tripoli that was the last Ottoman territory that left in Nort Africa. Because of regional proximity of Tripoli to Italy and the Ottoman weaknesses ignited Italian desires to attack Tripoli. An ultimatum given to the Ottoman Government. on 28 September 1911 followed Italian declaration of war.  The belligerent Italians without caring international war laws massacred many innocent and civilian people.  An English lieutenant named Herbert Gerald Montagu, who did not want to stay silent before brutality of the Italians, went to Tripoli and fought on the side of Turks.  Montagu, who recorded Italian atrocities and sent them England news agencies created anti-Italian feelings in Europe. He also succeeded in forming meetings and demonstrations against Italy in Tripoli and in England. This work covers activities of Lieutenant Herbert Gerald Montagu during Italian invasions in Tripoli in 1911.

19. asır ikinci yarısında birliğini tamamlayan İtalya, 1887’den itibaren Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kalan son toprağı Trablusgarp ile ilgilenmeye başlamıştır. Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı ve Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı savunamayacak bazı çaresizlikler içinde olması İtalya’nın Trablusgarp’a göz dikmesine yol açtı. 28 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne verdiği bir ültimatom ile savaş açan İtalya Trablusgarp’ta savaş hukukunu hiçe sayarak birçok masum sivilin ölümüne neden oldu. Bu vahşete sessiz kalmak istemeyen İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu Trablusgarp’a giderek Türkler yanında savaşa katıldı. Tanık olduğu vahşeti belgeleyen ve İngiliz merkez haber ajanslarına gönderen Montagu, Avrupa kamuoyunda farkındalık oluşturdu. Ayrıca Trablusgarp’ta ve İngiltere’de gerçekleştirdiği miting gösterileriyle Trablusgarp’ın sesi olmayı başarıyla yürüttü. Bu çalışmada Trablusgarp’ta İtalyan vahşetine karşılık İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun faaliyetleri üzerinde durulmuştur.

 • KAYNAKÇA
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi
 • BEO.: nr. 003958.296781,
 • BEO.: nr. 003977.298263,
 • BEO.: nr. 004030.302.200,
 • BEO.: nr. 004190.314188,
 • DH.EUM.EMN. 00092.00093,
 • HR.SFR. (3) 00655. 00011.
 • Arşiv Gazeteleri
 • Barbaros Gazetesi
 • Çığır Gazetesi
 • Sebilürreşad, “Kolcalı Abdülaziz”, 16 Mayıs 1912, C. 8, S.193.
 • Servet-i Fünun, “Piyer Loti”, 11 Ocak 1912, C.42, S. 1075.
 • Şehbal Dergisi,
 • Tanin Gazetesi
 • Tercüman-ı Hakikat Gazetesi
 • The New York Times Gazetesi
 • The Times Gazetesi
 • Tetkik Eserler
 • BAYUR, Yusuf Hikmet, (1991). Türk İnkılabı Tarihi, C.1 K.2, Türk Tarih Kurumu, Basımevi, Ankara
 • Ernest N. Bennet, (1912). With The Turks in Tripoli (Being Some Experience in The Turco Italian War of 1911-1912), MethuenLTD., London, 342s.
 • ERTUNA,H., (1985). 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi ve KolağasıMustafa Kemal, Haz. Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları.
 • https://oxfordshireandbuckinghamshirelightinfantry.wordpress.com/210/02/14/private-herbert-gerald-montagu (erişim tarihi, 01.02.2018).
 • IRACE, C.T., (1912). With The Italians ın Tripoli, John Murray, London,
 • KARAL, Enver Ziya, (1999). Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara,
 • KURTCEPHE, İsrafil, (1995). Türk İtalyan İlişkileri 1911-1912, TTK Basımevi, Ankara.
 • ORAL, Haluk, (2016). Trablusgarp’taki İngiliz Teğmen, Atlas Tarih Dergisi, şubat-mart sayı 39. ss. 70-75.
 • ORHAN, Müge, (2010). Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Trablusgarp Harbi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • SAMİH, Aziz (1936). Şimali Afrikada Türkler, cilt 1-2, İstanbul: Vakit Gazete-Matbaa.
 • STEAD, W. T., (1911). Tripoli and The Treates (Britain’s Duty in This War), Bank Buildings, London 136s.ŞEBER, Nurdan İpek, İ., (2011). “Arşiv Belgelerine Göre Trablusgarp Savaşı Osmanlı Topraklarındaki İtalyan Tebaya Yansımaları” İSAM, S.38,ss.237-262.
 • ŞIVGIN, Hale, (1989). Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk İtalyan İlişkileri, TTK Basımevi, Ankara.
 • UÇAROL, Rıfat, (2013). Siyasi Tarih, Der Yayınları, İstanbul,
 • YETİŞGİN, Memet, (2015). "Osmanlı Devleti'ni Birinci DünyaSavaşınaTaşıyan Tarihi Gelişmelerde Emperyalist Baskının Etkileri", 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İzmir, ss. 873-894.
 • YETİŞGİN, Memet., (2016). “Mustafa Kemal Atatürk,” Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 1, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ss. 391-401.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8472-430X
Yazar: Ömer Fatih BAŞKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2665-1210
Yazar: Memet YETİŞGİN
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad408598, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1536 - 1553}, doi = {10.15869/itobiad.408598}, title = {Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri}, key = {cite}, author = {BAŞKAN, Ömer Fatih and YETİŞGİN, Memet} }
APA BAŞKAN, Ö , YETİŞGİN, M . (2018). Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1536-1553. DOI: 10.15869/itobiad.408598
MLA BAŞKAN, Ö , YETİŞGİN, M . "Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1536-1553 <http://www.itobiad.com/issue/37678/408598>
Chicago BAŞKAN, Ö , YETİŞGİN, M . "Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1536-1553
RIS TY - JOUR T1 - Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri AU - Ömer Fatih BAŞKAN , Memet YETİŞGİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.408598 DO - 10.15869/itobiad.408598 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1536 EP - 1553 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.408598 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.408598 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri %A Ömer Fatih BAŞKAN , Memet YETİŞGİN %T Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.408598 %U 10.15869/itobiad.408598
ISNAD BAŞKAN, Ömer Fatih , YETİŞGİN, Memet . "Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1536-1553. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.408598