Year 2016, Volume 5, Issue 7, Pages 2332 - 2341 2016-10-29

Using of Ethnographic Communicatıon Codes in Turkish Television Movies As Popular Culture Product: An Example Of Dirilis “Ertugrul” Movie
Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği

Melis YALÇIN [1]

919 3038

Culture, as it is known, affects human’s thoughts structures, behavior patterns and this situation plays role in formation of communication styles. Ethnographic communication examines person’s verbal and nonverbal communication form in context of cultural. It is possible to encounter with ethnographic codes in both real life and television screen. It can be reached to information about people’s values, clothing styles, communication styles, language features, norms, belief structures, rituals in especially television movies described a certain historical period. With these codes products using movies characters and reminiscenting that erahave become consumption tools. So popular culture is made as commercialization of culture.

This study deals with ethnographic communication codes used in “Diriliş Ertuğrul” which is one of Turkish television movies according to SPEAKING acronym of Hymes. The purpose of study is that analyzing Turkish movies as product of popular culture in terms of ethnographic communication. In this way, the cultural context reading of codes such as clothing style, forms of speech, behaviors, communication tools of players in “Dirilis Ertugrul” movie is provided accurately.    

Kültür, insanların düşünce yapılarını, davranış kalıplarını etkilemekte ve bu durum, iletişim tarzlarının şekillenmesinde rol oynamaktadır. Kültürün iletişim üzerindeki etkilerini inceleyen etnografik iletişim, kişilerin sözlü ve sözsüz iletişimim biçimlerini kültürel bağlamda incelemektedir. Gerek gerçek yaşamda gerekse televizyon ekranlarında etnografik iletişim kodlarını görmek mümkündür. Özellikle belli bir tarihi dönemin anlatıldığı televizyon dizilerinde o döneme ilişkin insanların değerleri, giyim tarzları, haberleşme şekilleri, dil özellikleri, normları, inanç yapıları, ritüelleri...vb  hakkında bilgiye ulaşılmaktadır. Bu kodlarla birlikte dizi karakterlerinin kullandıkları ve o dönemi çağrıştıran ürünler, tüketim aracı haline gelmekte, böylece kültürün ticarileştirilmesi olarak tanımlanan popüler kültür oluşmaktadır. Bu çalışma, Hymes’ın SPEAKING akronumuna göre Türk televizyon dizilerinden biri olan Diriliş“Ertuğrul” dizisinde kullanılan etnografik iletişim kodlarını incelemektedir. Çalışmanın amacı, popüler kültür ürünü olarak Türk televizyon dizilerinden seçilen örnek bir diziyi etnografik iletişim açısından değerlendirilmektedir. Böylece kültürel özellikler bağlamında Diriliş “Ertuğrul” dizisinde yer alan oyuncuların giyim tarzı, konuşma biçimleri, davranışları, kullandıkları iletişim araçları gibi etnografik iletişim kodların doğru bir şekilde okunması sağlanmaktadır.

 

 • Adorno, T. W. (2007). Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi. Çevirenler: Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen. İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Baki Nalcıoğlu, Z. S. (2016). Metinlerarası Uygulamaya Bir Örnek: Diriliş “Ertuğrul”. Milli Folklor Dergisi. Yıl: 28 Sayı: 109, 58-70.
 • Çakır, M. (2013). Medya ve Modernlik. İstanbul: Parşömen Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ.(2004). Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine.Eğitim Dergisi.Özel Sayı: Popüler Kültür ve Gençlik. Cilt: 5 Sayı: 57, 7-19.
 • Gumperz, J. (1972). Socialinguistics and Communication in Small Groups. Socialinguistics: Selected Readings. England: Penguin Books.
 • Kellner, D. (1993).Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Bazı Meydan Okumalar ve Sorunlar (Çeviren: Mehmet Küçük).Modernite Versus Postmodernite (Derleyen: Mehmet Küçük). İstanbul:Vadi Yayınları.
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Süar, S. (2013). Alımlama Kuramı Ekseninde Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Yunan Halkı Üzerindeki Etkileri. E Dergi. Sayı: 65.
 • Şentürk, Ü. (2007). Popüler Bir Kültür Örneği Olarak Futbol. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 31 No: 1. 25-41.
 • Torabi, M. A. (2004). Linguisticsof Ethnography of Communication. Journal of Faculty of Letters and Humanities.Year: 47 No: 190. 35-45.
 • Uyanık, S. (2009). Dede Korkut Anlatımlarında Metinlerarası Söylem. Milli Folklor Dergisi. Yıl: 21 Sayı: 83. 30-40.
 • Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/15/01/2011Erişim Tarihi: 20.01.2016.
 • http://www.reytingsonuclari.com/2016/6/mayis-ayi-aylik-reyting-sonuclari-h1693.html Erişim Tarihi: 08.06.2016
 • http://www.dirilisertugrul.org/dirilis-ertugrul-dizisinin-konusu-ne.html
 • Erişim Tarihi: 14.02.2016.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Melis YALÇIN

Bibtex @research article { itobiad260269, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {2332 - 2341}, doi = {10.15869/itobiad.260269}, title = {Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Melis} }
APA YALÇIN, M . (2016). Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7), 2332-2341. DOI: 10.15869/itobiad.260269
MLA YALÇIN, M . "Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 2332-2341 <http://www.itobiad.com/issue/24659/260269>
Chicago YALÇIN, M . "Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 2332-2341
RIS TY - JOUR T1 - Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği AU - Melis YALÇIN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15869/itobiad.260269 DO - 10.15869/itobiad.260269 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2332 EP - 2341 VL - 5 IS - 7 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.260269 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.260269 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği %A Melis YALÇIN %T Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği %D 2016 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 5 %N 7 %R doi: 10.15869/itobiad.260269 %U 10.15869/itobiad.260269
ISNAD YALÇIN, Melis . "Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 / 7 (October 2016): 2332-2341. https://doi.org/10.15869/itobiad.260269