Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 6, Sayfalar 1636 - 1648 2016-10-21

Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar
Problems in the Social Environment of Male Students’ Who Study in Nursing Department

Seher ÜNVER [1] , İlker M. AVCIBAŞI [2] , Zeynep K. ÖZKAN [3] , Deniz MOTÖR [4]

651 2328

Araştırma, hemşirelik bölümünde eğitim görmekte olan erkek öğrencilerin, sosyal yaşamlarında yaşadıkları sorunlara yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla kesitsel nitelikte yapılmış olup, örneklemini çalışmaya katılmaya gönüllü 31 (%56.6) erkek öğrenci oluşturmuştur. Hemşireliğin toplumda kadın mesleği görülmesi, kıskançlık, aynı bölümdeki kız öğrencilerle iletişimin yetersiz olması, soğuk esprilere mazur kalınması, hasta ve hasta yakınları tarafından beceriksizlik önyargısı ve cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle dışlanılması gibi sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Erkek öğrencilerin en çok sorun yaşadıkları alanın klinikler olduğu, öğretim elemanları/gözetmenleri tarafından öğrencilerin klinikte desteklenmesi, hasta ve yakınlarına geleceğin hemşirelik mesleğini icra edecek bireylerin arasında bu öğrencilerin de yer alacağı yönünde bilgilendirmelerin yapılması önemlidir.

This research aimed to determine the problems of male nursing students which they experience in their social lives in a cross-sectional design with 31(56.6%) volunteered male students. Students had problems because of the female image of community about nursing, jealousy, inadequate communication with the female nursing students, being exposed to cold jokes, patients’ and their caregivers’ exclusion because of inadequacy prejudice and gender discrimination. Male nursing students mostly had problems in the clinic, so that being supported by instructors/supervisors at the clinics and making explanations to the patients and their caregivers about male nurses in nursing are important.            

 • Bozkır, Gülizar, Taşcı, Nurcan, Arsak, Arzu, Balgı, Ömür, Kaya, Emine, Güngör, Nuray, Pekmezci, Kutlay, İktu, Filiz, Kavlu, Belgin ve Çelik, Sevim, “Genel lise son sınıf ve Sağlık Yüksekokulu'ndaki erkek öğrencilerin hemşireliğe bakışı”, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8, (2008): 2-17.
 • Çelik, Aslı, Sis, Pasinlioğlu, Türkan, Çilek, Meryem ve Çelebi, Arzu, “Kadın doğum servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 15: (2012): 254-261.
 • Çelik, Aslı, Sis; Pasinlioğlu, Türkan, Kocabeyoğlu, Tuğçe ve Çetin, Sema, “Hemşirelik Mesleğinin Toplumdaki İmajının Belirlenmesi”, F.N. Hemşirelik Dergisi, 21, (2013): 147-153.
 • Çınar, Derya ve Olgun, Nermin, “Klinik uygulamalarda erkek hemşire algısı”, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 10, (2013): 3-6.
 • Demiray, Ayşe, Bayraktar, Duygu ve Khorshid, Leyla, “Erkek hemşirelik öğrencilerinin hemşireliği seçme nedenleri ve bu mesleği seçme nedeniyle yaşadıkları sorunlar”, International Journal of Human Sciences, 10, (2013): 1440-1455.
 • Ekinci, Mevlüt, Dikici, İbrahim, Caner, Derya, Muhammet, Andsoy, Işıl, Işık, Dinç, Sevgi ve Şahin, Ayşegül, Oksay, “Mühendislik bölümünde öğrenim gören erkek öğrencilerin erkek hemşirelere karşı bakış açıları”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, (2014): 632-645.
 • İnce, Serpil ve Khorshid, Leyla, “Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (2015): 163-171.
 • Jackson, Debra, “Editorial: Nursing on television: Are we being served?”, Journal of Clinical Nursing, 18, (2009): 2249-2250.
 • Kahraman, Burak, Tunçdemir, Nihan, Ozansoy ve Özcan, Ayşegül, “Toplumsal cinsiyet bağlamında hemşirelik bölümünde öğrenim gören erkek öğrencilerin mesleğe yönelik algıları”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18, (2015): 108-144.
 • Karaöz, Süreyya, “Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında mesleğe ilişkin algılarındaki değişimin incelenmesi: Hemşireliğe giriş dersinin bu değişimdeki rolü”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6, (2002): 10-20.
 • Kaya, Nurten, Turan, Nuray ve Öztürk, Aylin, “ Türkiye’de erkek hemşire imgesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, (2011): 16-30.
 • Kelly, Norma R, Shoemaker, Mary and Steele, Tim, “The experience of being a male student nurse”, Journal of Nursing Education, 35, (1996): 170-174.
 • Kırağ, Nükhet, “Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde İlişkili Olan Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8, (2005): 226-231.
 • Kocaer, Ümmühan, Öztop, Tuğba, Usta, Nihal, Gökçek, Derya, Bahçecik, Nefise, Öztürk, Havva ve Paslı, Eylem, “ Hemşirelik mesleğinde erkek öğrencilerin yeri”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7, (2004): :23-29.
 • Koç, Zeliha, Bal, Cansev ve Sağlam, Zeynep, “Hastanede yatarak tedavi görmekte olan hastaların, erkeklerin hemşirelik mesleğine katılımları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı, (2010a): 324-329.
 • Koç, Zeliha, Bal, Cansev ve Sağlam, Zeynep, “Kız Hemşirelik Öğrencilerinin Erkek Hemşirelik Öğrencilerine Bakışı”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı, (2010b): 330-334.
 • Kostak, Melahat, Akgün, Akçakoca, Seval ve Sıcak, Gizem, “Çocuğu pediatri servislerinde tedavi gören ebeveynlerin erkek hemşireler hakkındaki düşünceleri”, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4, (2015): 18-26.
 • Loughrey, Mark, “Just how male are male nurses…?”, Journal of Clinical Nursing, 17, (2008): 1327-1334.
 • McMillian, James, Morgan, Susan A and Ament, Patrick, “Acceptance of male nurses by female registered nurses”, Journal of Nursing Scholarship, 38, (2006): 100-106.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). Deontoloji ve mesleğinin sorumluluk ve yükümlülükleri, 1. bs., Ankara, 2013.
 • Özdelikara, Afitap, Boğa, Nuran, Mumcu ve Çayan, Nurgül, “Hemşirelik Öğrencilerine ve Sağlık Alanı Dışındaki Öğrencilere Göre Hemşirelik İmajı”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, (2015): 1-5.
 • Özpancar, Nurhan, Aydın, Nursel ve Akansel, Neriman, “Hemşirelik 1. Sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, (2008): 9-17.
 • Pınar, Gür, Taşkın, Lale ve Eroğlu, Kafiye, “Başkent Üniversitesi öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına ilişkin tutumları”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15, (2008): 47-57.
 • Sankır, Hasan, “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Anlamlandırılış Biçiminin “Kadın Sanatçı Kimliği”nin Oluşum Sürecine Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, (2010): 1-26.
 • Tezel, Ayfer, Akpınar, Reva, Balcı, Yurttaş, Afife ve Çelebioğlu, Ayda, “Hastalar erkek hemşireleri kabul edecekler mi?”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 16, (2008): 13-18.
 • Turan, Nuray, Öztürk, Aylin, Kaya, Hatice ve Aştı Türkinaz Atabek, “Toplumsal Cinsiyet ve Hemşirelik”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4, (2011): 167-173.
 • Ünsal, Ayla, Akalın, İbrahim ve Yılmaz, Volkan, “Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşirelere ilişkin görüşleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, (2010): 420-431.
 • Vefikuluçay, Duygu, Zeyneloğlu, Simge, Eroğlu, Kafiye ve Taşkın, Lale, “Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 14, (2007): 26-38.
 • Yılmaz, Mualla ve Karadağ, Gülendam, “Erkek Öğrenci Hemşireler Hemşirelik Mesleğini Nasıl Algılıyor?”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4, (2011): 21-28.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Seher ÜNVER
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: İlker M. AVCIBAŞI
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Zeynep K. ÖZKAN
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Deniz MOTÖR
Kurum: Köyceğiz Dev. Hast

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad256604, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {1636 - 1648}, doi = {}, title = {Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar}, key = {cite}, author = {ÜNVER, Seher and AVCIBAŞI, İlker M. and ÖZKAN, Zeynep K. and MOTÖR, Deniz} }
APA ÜNVER, S , AVCIBAŞI, İ , ÖZKAN, Z , MOTÖR, D . (2016). Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (6), 1636-1648. Retrieved from http://www.itobiad.com/issue/24073/256604
MLA ÜNVER, S , AVCIBAŞI, İ , ÖZKAN, Z , MOTÖR, D . "Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 1636-1648 <http://www.itobiad.com/issue/24073/256604>
Chicago ÜNVER, S , AVCIBAŞI, İ , ÖZKAN, Z , MOTÖR, D . "Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 1636-1648
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar AU - Seher ÜNVER , İlker M. AVCIBAŞI , Zeynep K. ÖZKAN , Deniz MOTÖR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1636 EP - 1648 VL - 5 IS - 6 SN - -2147-1185 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar %A Seher ÜNVER , İlker M. AVCIBAŞI , Zeynep K. ÖZKAN , Deniz MOTÖR %T Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar %D 2016 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 5 %N 6 %R %U
ISNAD ÜNVER, Seher , AVCIBAŞI, İlker M. , ÖZKAN, Zeynep K. , MOTÖR, Deniz . "Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 / 6 (Ekim 2016): 1636-1648.