Year 2016, Volume 5, Issue 3, Pages 403 - 427 2016-04-08

Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği

Emre BARUTÇU [1] , Ünal ARSLAN [2]

283 1289

Bu çalışmada dışa açıklık unsurlarından ticari dışa açıklığın finansal gelişme üzerine olan etkilerinin varlığı ve buna ek olarak finansal gelişmenin ticari dışa açıklık üzerine olan etkilerinin varlığını test etmek amacıyla panel eş bütünleşme testi uygulanmaktadır. Çalışmanın amacı ülkelerin bütünleşme derecelerini ölçen dışa açıklık kavramı ile finansal gelişme arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Analiz, 1981-2010 dönemini kapsayan yıllık verilerle 19 tane G-20 ülkesi için yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre ticari dışa açıklık ile finansal gelişme arasında çift yönlü bir etkileşim vardır. Her ne kadar bu ilişki tespit edilse de ticari dışa açıklığın finansal gelişmeye olan etkileri, finansal gelişmenin ticari dışa açıklık üzerine olan etkilerinden istatistiksel açıdan daha anlamlı ve büyük olduğu saptanmıştır.
Dışa Açıklık, Ticari Dışa Açıklık, Finansal Gelişme, Eş bütünleşme ve Panel Veri Analizi
 • Alcala, Francisco ve Antonio Ciccone (2004), "Trade and Productivity". The Quarterly Journal of Economics, 614-646.
 • Apak, Sudi (2008). "Küresel Finansal Kriz, G-20 Konferansı ve Türkiye". Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 2008, 1-11.
 • Asteriou, Dimitrios ve Hall, Stephen, G., (2007). "Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revisited Edition". Palgra ve Macmillan, Newyork.
 • Baltagi, Badi H. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data” New York: Wiley.
 • Baltagi, Badi H., Demetriades, Panicos O. ve Law, Siong H. (2007) “Financial Development, Openness and Institutions”, University of Leicester Discussion Paper in Economics, 2007/05.
 • Baltagi, Badi H., Demetriades, Panicos O. ve Law, Siong H. (2009). "Financial development and openness: Evidence from panel data". Journal of Development Economics 89, 285-296.
 • Barbieri, Laura (2006). "Panel unit root tests". Quaderni Del Dipartimento Di Scienze Economiche E Sociali, 1-53.
 • Beck, Thorsten (2002). "Financial Development and International Trade: is there a link?". Journal of International Economics, 57,107-131.
 • Bertola, Giuseppe ve Prete, Anna L. (2013). "Finance, goverments and trade". Rev World Econ, 149, 273-294.
 • Braun, Matias ve Raddatz, Claudio (2005). Trade liberalization and politics of financial development. World Bank Working Paper, No: 3517.
 • Özcan, Burcu ve Ayşe Arı (2011). “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği”. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 1, 121-142.
 • Çanakçı, İbrahim H. (2010). "Küresel Ekonomi". TUSIAD Görüş Dergisi, 62, 18-21.
 • Demetriades, Panicos O. (2008). "New Perspectives on Finance and Growth".University of Leicester Department of Economics. Working Paper No 08/14, Nisan 2008.
 • Do, Quy T. ve Levchenko, Andrei A. (2006) “Comparative Advantage, Demand for External Finance and Financial Development”. Public Disclosure Authorized, WPS 3889.
 • Edwards, Sebastian (1997). "Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know?". Nber Working Paper: 5978.
 • Fisher, Ronald, A. (1932). Statistical Methods for Research Workers. 4. Baskı, Edinburgh: Oliver&Boyd.
 • Gries, Thomas, Manfred, Kraft ve Meierrieks, Daniel (2009). "Linkages Between Financial Deepening, Trade Openness, and Economic Development: Causality Evidence from Sub-Saharan Africa". World Development, 12, 1849-1860.
 • Gül, Ekrem ve Kamacı, Ahmet, (2012). “Dış ticaretin büyüme üzerine etkileri: Bir panel veri Analizi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4, 85.
 • Huang, Yongfu ve Temple, Jonathan (2005). " Does external trade promote financial development? ". Depertment of Economics University of Bristol, 05/575.
 • Hurlin, Christophe ve Mignon, Valerie (2006). “Second generation panel unit root tests”.
 • Im, Kyung S., Pesaran Hashem M. ve Shin, Yongcheol (2003).“Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics 115, 53-74.
 • Kim Dong H., Lin Shu C. ve Suen Yu B. (2010). “Dynamic effects of trade openness on financial development”, Economic Modelling 27, 254-261.
 • King, Robert G., Levine, Ross, (1993a). “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”. Quarterly Journal of Economics, c. 108, s. 3, ss.717-737.
 • King, Robert G., Levine, Ross, (1993b). “Finance, Enter preneurship and Growth: Theory and Growth”, Journal of Monetary Economics 32, 513-542.
 • Kwiatkowski, Denis (1992). “Testing the null hypothesis of stationarity have a unit root”, Journal of Econometrics 54, 159-178.
 • Law, Siong H. ve Demetriades, Panicos O. (2006). “Opennes, Institutions and Financial Development”, World Economy and Finance Research Programme Working Paper Series, Economic&SocialResearch Council, WEF, 0012.
 • Leibovici, Fernando (2013). "Financial Development and International Trade". York University, s. 1-38.
 • Levine, Andrew, Lin Chien F. ve Chu James C. S. (2002). “Unit root tests in panel data asymptotic and finite-sample properties ”. Journal of Econometrics 108, 1-25.
 • Maddala, G. S. ve Wu, Shaowen (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data and A New Simple Test”. Oxford Bulletin Economics and Statistics, Special Issue, 632-652.
 • Nargeleçeken, Mehmet (2009). Makro ekonomik ve Finansal Serilerin Ekonometrik Analizi: Panel Veri Yaklaşımı. Yayımlanmış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Niroomand, Fargan, Hajilee, Massomeh ve Al Nasser, Omar M. (2014). "Financial market development and trade openness: evidence from emerging countries". Applied Economics, 13(46), 1490-1498.
 • Nazlioglu, Saban (2013). Exchange rate volatility and Turkish industrylevel export: Panel cointegration analysis, The Journal of International Trade & Economic Development, 22:7, 1088-1107, DOI: 10.1080/09638199.2012.660978
 • OKFRAM (31 OCAK 2013). "Dış Ticaret Açığındaki Azalma Devam Etti Gelişmekte Olan Ülkelerde İthalat Artışı Hız Kesti". Ekonomi Bülteni, 138.
 • Öcal, T., Çolak, Ö. F., Togay, S. ve Eser, K. (1997). Para Banka Teori ve Politika, Gazi Kitapevi 1. Baskı Ankara.
 • Rajan, Raghuram G. ve Zingales, Luigi (2003). “The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the Twentieth Century”, Journal of Financial Economics, 69, 5-50.
 • Samba, Michel C. ve Yan Yu (2009). "Financial Development and International Trade in Manufactures: An Evaluation of the Relation in Some Selected Asian Countries". International Journal of Business and Management, 4, 12.
 • Squalli, Jay ve Kenneth Wilson (2006). "A New Approach to Measuring Trade Openness". Economic Policy Research Unit Working Paper Series, Working Paper, 6.
 • Stulz, Rene M. ve Williamson, Roham (2001). "Culture, Openness and Finance". Nber Working Papers, 8222.
 • Susanto, Dwi, Rosson, Parr C. ve Costa, Rafael (2011). Financial Development and International Trade: Regional and Sectoral Analysis.
 • Svaleryd, Helena ve Vlachoa, Jonas, (2002). "Markets for risk and openness to trade: How are they related?" Journal of International Economics, 57: 369-395.
 • Tatoğlu, Ferda, Y., (2012b). "İleri panel veri analizi: Stata uygulamalı " İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yapraklı, Sevda (2007) “Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi 5, 67-83.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emre BARUTÇU

Author: Ünal ARSLAN

Bibtex @ { itobiad237991, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {403 - 427}, doi = {10.15869/itobiad.89251}, title = {Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği}, key = {cite}, author = {BARUTÇU, Emre and ARSLAN, Ünal} }
APA BARUTÇU, E , ARSLAN, Ü . (2016). Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 403-427. Retrieved from http://www.itobiad.com/issue/22154/237991
MLA BARUTÇU, E , ARSLAN, Ü . "Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 403-427 <http://www.itobiad.com/issue/22154/237991>
Chicago BARUTÇU, E , ARSLAN, Ü . "Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 403-427
RIS TY - JOUR T1 - Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği AU - Emre BARUTÇU , Ünal ARSLAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 403 EP - 427 VL - 5 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği %A Emre BARUTÇU , Ünal ARSLAN %T Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği %D 2016 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD BARUTÇU, Emre , ARSLAN, Ünal . "Dışa Açıklık ile Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: G 20 Ülkeleri Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 / 3 (April 2016): 403-427.