Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 225 - 241 2016-04-06

Jewish Wedding Traditions
Yahudi Düğün Gelenekleri

Asife ÜNAL [1]

486 8503

The traditional Jewish wedding has so far unchanged for centuries in the basic elements, although each congregation has demonstrated little differences due to settled customs. The Jewish wedding traditions carries proper religious properties for the the sanctity of family unity which conduce to the continuation of the Jewish generation. The community attaches great importance to this united ceremony, combining the engagement (erusin/kiddushin) and the marriage (nisuin) which had been done separately at first. The most important parts of this wedding are; fitting rings under Huppah, giving the Ketuba which is a kind of marriage contract, reading the seven Beraha, and breaking glasses. This article in the Jewish wedding traditions will be examined in two parts: pre-wedding preparations and the wedding. And also the similarities with some wedding traditions practiced in Anatolia will be indicated.
The traditional Jewish wedding has so far unchanged for centuries in the basic elements, although each congregation has demonstrated little differences due to settled customs. The Jewish wedding traditions carries proper religious properties for the the sanctity of family unity which conduce to the continuation of the Jewish generation. The community attaches great importance to this united ceremony, combining the engagement (erusin/kiddushin) and the marriage (nisuin) which had been done separately at first. The most important parts of this wedding are; fitting rings under Huppah, giving the Ketuba which is a kind of marriage contract, reading the seven Beraha, and breaking glasses. This article in the Jewish wedding traditions will be examined in two parts: pre-wedding preparations and the wedding. And also the similarities with some wedding traditions practiced in Anatolia will be indicated.

Geleneksel Yahudi düğünü her cemaatin yerleşik adetlerine göre bazı küçük farklılıklar göstermekle birlikte, ana unsurlarıyla yüzyıllardır değişmeden bugüne kadar gelmiştir. Yahudi düğün gelenekleri, Yahudi neslinin devamına vesile olan aile birliğinin kutsallığına uygun şekilde dini özellikler taşımaktadır. Önceleri ayrı zamanlarda olan nişanlanma (erusin/kiduşin) ve evlenme (nisuin) merasimlerinin birleştirilerek yapıldığı bu törene, cemaat büyük bir önem vermektedir. Bu törenin en önemli bölümleri hupa altında yüzük takılması, bir nevi evlilik kontratı olan ketuba verilmesi, yedi kutsamanın okunması ve bardak kırılmasıdır. Bu makalede Yahudi düğün gelenekleri; düğün öncesi hazırlıklar ve düğün olarak iki bölümde incelenecektir. Anadolu’da uygulanan bazı düğün gelenekleri ile benzerliklere de işaret edilecektir. 

Yahudi; düğün; mikve; hupa; ketuba; yedi kutsama;
 • Abrahams, I., “Family (Jewish)”, Encyclopedia of Religion and Ethics (ERE), Edinburg: T.T. Clark,1912, c.V, s.741-742.
 • Abrahams, I., “Marriage (Jewish)”, Encyclopedia of Religion and Ethics (ERE), Edinburg: T.T. Clark,1925, c.VIII, s.460-463.
 • Adler, Cyrus -M. Grunwald, “Marriage Ceremonies”, Jewish Encyclopedia, c.VIII, s.340-347 erişim tarihi 12.02.2015,
 • http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10434-marriage-ceremonies.
 • Alalu, Suzan, v.dğr., Yahudilikte Kavram ve Değerler, 2. baskıya hazırlayan Yusuf Altıntaş, İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001.
 • Babylonian Talmud: Kethuboth 72b, erişim tarihi 05.02.2016, http://www.come-and hear.com/kethuboth/kethuboth_72.html#PARTb.
 • -
 • Besalel, Yusuf , “Evlilik”, Yahudilik Ansiklopedisi, İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001, c.I, s.164-166.
 • --------------------, “Mitsva”,Yahudilik Ansiklopedisi, İstanbul: Gözlem Yayınları, 2001, c.II, s.415-424.
 • --------------------,“Yahudilikte Temel Kavramlar/ Evlilik”, Şalom, 2 Temmuz - 9 Ağustos 2006.
 • Blech, Rabi Benjamin, Nedenleri ve Niçinleriyle Yahudilik, çev. Estreya Seval Vali, İstanbul: Gözlem Yayınları, 2003.
 • “Celebrating a Jewish Wedding I” erişim tarihi 06.02.2016
 • http://www.morashasyllabus.com/class/Celebrating%20a%20Jewish%20Wedding%20I.pdf.
 • “Celebrating a Jewish Wedding II” erişim tarihi 06.02.2016
 • http://www.morashasyllabus.com/class/Celebrating%20a%20Jewish%20Wedding%20II.pdf.
 • Drucker, Malka, Celebrating Life, New York: Holiday House, 1984.
 • Epstein, Louis M., The Jewish Marriage Contract: A Study in the Status of the Woman in Jewish Law, Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd., 2004.
 • -
 • Greenberg, Blu, On Women and Judaism, Philadelphia: Jewish Publication Society, 1981.
 • Herbert, J. H., “A Jewish Wedding 2000 Years Ago”, erişim tarihi 07.02.2016, http://heraldofhope.org.au/wp-content/uploads/2013/12/A-Jewish-Wedding-2000-Years-Ago.pdf.
 • Kadden, Barbara Binder , “Time and Place for a Jewish Wedding”, erişim tarihi 03.02.2016, http://www.myjewishlearning.com/article/time-place-for-a-jewish-wedding/.
 • Kaufman, Michael, “Before the Jewish Wedding Ceremony”, erişim tarihi 30.01.2016, http://www.myjewishlearning.com/author/dr-michael-kaufman/.
 • Lamm, Rabbi Maurice, “Why Immerse in the Mikveh”, erişim tarihi 31.01.2016, http://www.myjewishlearning.com/article/why-immerse-in-the-mikveh/.
 • -
 • Lerner, Rachel, “Being a Guest at a Jewish Wedding: A Guide”, erişim tarihi 02.02.2016, http://www.myjewishlearning.com/article/being-a-guest-at-a-jewish-wedding-a-guide.
 • -
 • Levi, Amalia S.,“Gravürlerle Osmanlı’da Yahudi Giyimi”, Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri/Jewish Costumes in The Ottoman Empire, Yayın yeri yok: Türkiye Hahambaşılığı katkılarıyla Gözlem Yayınları, Tarihsiz.
 • -
 • Lockshin, Shoshanna,“The Mikveh”, erişim tarihi 31.01.2016, http://www.myjewishlearning.com/author/shoshanna-lockshin/.
 • Mayer, Gabrielle Kaplan, “Planning Your Jewish Wedding”, erişim tarihi 03.02.2016, http://www.myjewishlearning.com/author/gabrielle-kaplan-mayer/.
 • Schostak, Zev, Jewish Family Laws, Jeruşalem: 1983.
 • Slonim, Rivkah “The Mikvah”, erişim tarihi 31.01.2016, http://www.chabad.org/theJewishWoman/article_cdo/aid/1541/jewish/The-Mikvah.htm.
 • -
 • Thurian, Max, Marriage and Celibacy, London: SCM Press,1959.
 • Vainstein, Rabbi Yaacov, The Cycle of Jewish Life, Jeruşalim: WZO, 1990.
 • -
 • Ventura, Avram, Yahudi Düğünü Gelenekleri-Simgeler ve Uygulamalar, erişim tarihi 05.02.2016, http://www.hristiyanturk.com/forums/topic/yahudi-dueduenue-ve-simgeleri/.
 • “613 Mitsvot”, erişim tarihi 04.02.2016, https://tr.wikipedia.org/wiki/613_Mitsvot.
 • “A list of the 613 Mitzvot”, erişim tarihi 04.02.2016, http://www.jewfaq.org/613.htm.
 • “Kittel: Jewish Ceremonial Robe”, erişim tarihi 01.02.2016, http://www.religionfacts.com/kittel.
 • “What is a Kittel”, erişim tarihi 01.02.2016, http://judaism.about.com/od/glossary/fl/What-is-a-Kittel.htm.
 • “Yahudi Düğünü”, erişim tarihi 02.02.2016, http://worldofchasidut.com/yahudi-dugunu/.
 • “Yahudiliğin Evliliğe Bakışı, Sözlenme”, erişim tarihi 04.02.2016, https://tr.wikipedia.org/wiki/Yahudili%C4%9Fin_evlili%C4%9Fe_bak%C4%B1%C5%9F_a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Asife ÜNAL

Bibtex @ { itobiad237985, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {225 - 241}, doi = {10.15869/itobiad.47522}, title = {Yahudi Düğün Gelenekleri}, key = {cite}, author = {ÜNAL, Asife} }
APA ÜNAL, A . (2016). Yahudi Düğün Gelenekleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 225-241. Retrieved from http://www.itobiad.com/issue/22153/237985
MLA ÜNAL, A . "Yahudi Düğün Gelenekleri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 225-241 <http://www.itobiad.com/issue/22153/237985>
Chicago ÜNAL, A . "Yahudi Düğün Gelenekleri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 225-241
RIS TY - JOUR T1 - Yahudi Düğün Gelenekleri AU - Asife ÜNAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 241 VL - 5 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Yahudi Düğün Gelenekleri %A Asife ÜNAL %T Yahudi Düğün Gelenekleri %D 2016 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD ÜNAL, Asife . "Yahudi Düğün Gelenekleri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (April 2016): 225-241.