PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

PUBLICATION PRINCIPLES & Representation of Footnotes and References

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 660 - 667, 29.09.2014

Abstract

-

References

  • Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek

YAYIN ESASLARI & Dipnot ve Kaynakça Gösterimi

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 660 - 667, 29.09.2014

Abstract

Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dahil olmak üzere 35 dergi sayfasını (yedi bin kelime) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (100-150 kelimeleri arasında) ile

References

  • Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Writing and Publishing Policies
Authors

İtobiad İTOBİAD
0000-0001-6308-1475

Publication Date September 29, 2014
Application Date September 29, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA İtobiad, İ. (2014). YAYIN ESASLARI & Dipnot ve Kaynakça Gösterimi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 660-667 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/8763/109410
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.