PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

PUBLICATION PRINCIPLES & Representation of Footnotes and References

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 660 - 667, 29.09.2014

Abstract

-

References

  • Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek

YAYIN ESASLARI & Dipnot ve Kaynakça Gösterimi

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 660 - 667, 29.09.2014

Abstract

Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dahil olmak üzere 35 dergi sayfasını (yedi bin kelime) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (100-150 kelimeleri arasında) ile

References

  • Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Writing and Publishing Policies
Authors

İtobiad İTOBİAD This is me

Publication Date September 29, 2014
Application Date September 29, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA İtobiad, İ. (2014). YAYIN ESASLARI & Dipnot ve Kaynakça Gösterimi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 660-667 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/8763/109410
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.