Book Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Çokkültürcülük Bir Yurttaşlık Tasarımı

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 3354 - 3361, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.285628

Abstract

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük tartışmalarında çok ciddi eserler vermiş olan Modood, bu eserinde çokkültürlülüğün önemli teorisyenlerinden Charles Taylor, Will Kymlicka ve Bhikhu Parekh gibi düşünürlerin fikirleri bağlamında çokkültürcülüğün yeniçağa uygun siyasi bir tasarı olarak ne anlama geldiğini ortaya koymaya çalışıyor. Yazar temel savını, çokkültürcülüğün hiçbir grup biçimine diğeri karşısında tercih önceliği tanımadığı ve her grubun kendine özgü olması nedeniyle çokkültürcülüğün tüm gruplara aynı şekilde uygulanmaması gerektiği yönünde açıklıyor. Eser, sekiz bölümden oluşmaktadır.

References

  • Tariq Modood, Çev., İsmail Yılmaz, 320 sf., Phoenix, 2014, Ankara

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 3354 - 3361, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.285628

Abstract

References

  • Tariq Modood, Çev., İsmail Yılmaz, 320 sf., Phoenix, 2014, Ankara

Details

Subjects Social
Journal Section Book Review
Authors

Yılmaz CEYLAN

Publication Date December 25, 2016
Application Date January 12, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 8

Cite

APA Ceylan, Y. (2016). Çokkültürcülük Bir Yurttaşlık Tasarımı . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3354-3361 . DOI: 10.15869/itobiad.285628
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.