Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Nihal Atsız’ın Kemalizm Eleştirisi ve Bu Eleştirinin Nedensel Çözümlemesi

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2624 - 2639, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281842

Abstract

Türkçülük düşüncesinin 20. yüzyıldaki en temel figürlerinden biri olan Nihal Atsız, milliyetçi çevreler üzerinde önemli etkilerde bulunmuş bir fikir ve eylem adamıdır. Atsız’ın uzun yazı kariyeri boyunca, makalelerinde her zaman koruduğu temalardan biri ise eskiden beri Kemalizm’e ve Kemalist kadrolara yönelik eleştirisi olmuştur. Zira Atatürk’ün şahsına genel bir saygıyı daima muhafaza etmiş olsa da Atsız makalelerinde bir ideoloji olarak Kemalizme dönük eleştirisini her zaman canlı tutmuştur. Bu eleştirinin gelişiminde hem özel yani bizzat Atsız’ın şahsından kaynaklanan hem de genel yani Türkçülük prensipleri bakımından öne çıkan belli sebeplerden söz edilebilir. Özel sebepler arasında Atsız’ın kişilik yapısı, Rıza Nur ile yakınlığı ve Kemalist yönetici elitle yaşadığı sorunlar dile getirilmelidir. Atsız’ın Kemalizm eleştirisinin genel sebepleri ise Kemalizm’in barışçıl dış politika anlayışı, ırkçı nitelikten uzak bir karakter taşıması, bu ideolojinin Batılılaşma vizyonu ve son olarak da komünizme ve komünistlere dönük “müsamahası” olarak dikkat çekmektedir.

References

 • ATSIZ, Nihal, “3 Mayıs 1944”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 209-213.
 • ATSIZ, Nihal, “30 Ağustos ve Türk Ordusu”, Türk Tarihinde Meseleler (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 117-121.
 • ATSIZ, Nihal, “Açık Yürekli Olmak…”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 199-203.
 • ATSIZ, Nihal, “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 9-16.
 • ATSIZ, Nihal, “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 17-29.
 • ATSIZ, Nihal, “Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 127-134.
 • ATSIZ, Nihal, “C.H.P.’nin Türkçülere ve Komünistlere Karşı 1944’ten Evvel Tutumu”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 239-256.
 • ATSIZ, Nihal, “Çanakkale’ye Yürüyüş”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 5-47.
 • ATSIZ, Nihal, Dalkavuklar Gecesi – Z Vitamini (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997).
 • ATSIZ, Nihal, “Halk Partisinin Polisi”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 81-92.
 • ATSIZ, Nihal, “Halk Partisinin Tek Yanlışı (?)”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 211-214.
 • ATSIZ, Nihal, “Hasan Âli Hesap Vermelidir”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 179-185.
 • ATSIZ, Nihal, “Hürriyet Sarhoşluğu”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 141-150.
 • ATSIZ, Nihal, “İran Türkleri II”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 55-64.
 • ATSIZ, Nihal, “İşin Başı”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 275-281.
 • ATSIZ, Nihal, “Konuşmalar I”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 519-540.
 • ATSIZ, Nihal, “Kurucular Meclisi”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 337-340.
 • ATSIZ, Nihal, “Kürtler ve Komünistler”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 279-283.
 • ATSIZ, Nihal, “Maziyi İnkâr Edenler, Darülfünûn ve Milli Tarih Kongresi”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 207-215.
 • ATSIZ, Nihal, “‘Milletin’ İfşaatı”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 297-299.
 • ATSIZ, Nihal, “Milli Birlik”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 233-237.
 • ATSIZ, Nihal, “Milli Mukaddesat Düşmanları”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 285-293.
 • ATSIZ, Nihal, “Millî Siyaset”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 243-247.
 • ATSIZ, Nihal, “Milli Şefin Bergüzarı”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 247-251.
 • ATSIZ, Nihal, “Mustafa İsmet ve Kızıllar”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 255-258.
 • ATSIZ, Nihal, “Önsöz”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 67-70.
 • ATSIZ, Nihal, “Reha Oğuz’la Tanışma”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 131-152.
 • ATSIZ, Nihal, “Rıza Nur”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 53-57.
 • ATSIZ, Nihal, “Savaş Aleyhtarlığı”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 475-477.
 • ATSIZ, Nihal, “Sıfıra Cevap”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 187-206.
 • ATSIZ, Nihal, “Sol’un 94 Yılı”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 413-425.
 • ATSIZ, Nihal, “Türk Milletine Çağrı”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 47-53.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkçü Kimdir?”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 21-23.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkçülere Birinci Teklif”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 367.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkçülük ve Siyaset”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 25-28.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkiye’nin Türkleşmesi”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 443-445.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkiye’nin Yeniden Kurulması”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 427-428.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 429-441.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkler Hangi Irktandır?”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 147-150.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkler ve Devşirmeler”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 295-301.
 • ATSIZ, Nihal, “Unutmayacağız”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 91-94.
 • ATSIZ, Nihal, “Ülküler Taarruzidir”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 83-89.
 • ATSIZ, Nihal, “Veda”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 95-115.
 • ATSIZ, Nihal, “Yirminci Asırda Türk Meselesi II – Türk Irkı = Türk Milleti”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 139-146.
 • AYTÜRK, İlker, “The Racist Critics of Atatürk and Kemalism, from the 1930s to the 1960s”, Journal of Contemporary History 46:2, (2011), s. 308-335.
 • AYVAZOĞLU, Beşir, “Tanrıdağ’dan Hira Dağı’na Uzun İnce Yollar”, Tanıl Bora ve Murat Gültekingil (ed.), Milliyetçilik (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), s. 541-578.
 • DELİORMAN, Altan, Atsız: Hayatı, Görüşleri, Eserleri (Ankara: Berikan Yayınevi, 2014).
 • SEFERCİOĞLU, Necmettin, “Atsız Beğ ve Kütüphane”, Refet Körüklü ve Cengiz Yavan (ed.), Türkçülerin Kaleminden Atsız (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2000), s. 173-174.
 • UZER, Umut, “Racism in Turkey: The Case of Huseyin Nihal Atsiz”, Journal of Muslim Minority Affairs 22:1, (2002), s. 119-130.
 • YURTSEVER, Erk, “Atsız’ı mı Sordunuz?”, Refet Körüklü ve Cengiz Yavan (ed.), Türkçülerin Kaleminden Atsız (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2000), s. 93-96.

Nihal Atsız’s Criticism of Kemalism and the Causal Analysis of This Criticism

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2624 - 2639, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281842

Abstract

Nihal Atsız was one of the key figures of Turkist movement in the 20th century. During his career of writing, his criticism of Kemalism and Kemalist cadres has been among the most noteworthy themes since the beginning. Indeed, despite his general respect for Atatürk himself, Atsız has always maintained his criticism of Kemalism as an ideology in his articles. In the development of this criticism, there are some special reasons which root in Atsız’s personality and his personal experiences and certain general causes that originated from the principles of Turkism. Personal character of Atsız, his close relationship with Rıza Nur and his actual problems with the Kemalist governing elite are the examples of the special causes. General causes of this criticism, on the other hand, may be indicated as Kemalism’s understanding of peaceful foreign policy, its objection to racism, vision of Westernization and its “tolerance” for communism and the communists. 

References

 • ATSIZ, Nihal, “3 Mayıs 1944”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 209-213.
 • ATSIZ, Nihal, “30 Ağustos ve Türk Ordusu”, Türk Tarihinde Meseleler (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 117-121.
 • ATSIZ, Nihal, “Açık Yürekli Olmak…”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 199-203.
 • ATSIZ, Nihal, “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 9-16.
 • ATSIZ, Nihal, “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 17-29.
 • ATSIZ, Nihal, “Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 127-134.
 • ATSIZ, Nihal, “C.H.P.’nin Türkçülere ve Komünistlere Karşı 1944’ten Evvel Tutumu”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 239-256.
 • ATSIZ, Nihal, “Çanakkale’ye Yürüyüş”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 5-47.
 • ATSIZ, Nihal, Dalkavuklar Gecesi – Z Vitamini (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997).
 • ATSIZ, Nihal, “Halk Partisinin Polisi”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 81-92.
 • ATSIZ, Nihal, “Halk Partisinin Tek Yanlışı (?)”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 211-214.
 • ATSIZ, Nihal, “Hasan Âli Hesap Vermelidir”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 179-185.
 • ATSIZ, Nihal, “Hürriyet Sarhoşluğu”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 141-150.
 • ATSIZ, Nihal, “İran Türkleri II”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 55-64.
 • ATSIZ, Nihal, “İşin Başı”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 275-281.
 • ATSIZ, Nihal, “Konuşmalar I”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 519-540.
 • ATSIZ, Nihal, “Kurucular Meclisi”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 337-340.
 • ATSIZ, Nihal, “Kürtler ve Komünistler”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 279-283.
 • ATSIZ, Nihal, “Maziyi İnkâr Edenler, Darülfünûn ve Milli Tarih Kongresi”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 207-215.
 • ATSIZ, Nihal, “‘Milletin’ İfşaatı”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 297-299.
 • ATSIZ, Nihal, “Milli Birlik”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 233-237.
 • ATSIZ, Nihal, “Milli Mukaddesat Düşmanları”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 285-293.
 • ATSIZ, Nihal, “Millî Siyaset”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 243-247.
 • ATSIZ, Nihal, “Milli Şefin Bergüzarı”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 247-251.
 • ATSIZ, Nihal, “Mustafa İsmet ve Kızıllar”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 255-258.
 • ATSIZ, Nihal, “Önsöz”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 67-70.
 • ATSIZ, Nihal, “Reha Oğuz’la Tanışma”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 131-152.
 • ATSIZ, Nihal, “Rıza Nur”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 53-57.
 • ATSIZ, Nihal, “Savaş Aleyhtarlığı”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 475-477.
 • ATSIZ, Nihal, “Sıfıra Cevap”, Makaleler II (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 187-206.
 • ATSIZ, Nihal, “Sol’un 94 Yılı”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 413-425.
 • ATSIZ, Nihal, “Türk Milletine Çağrı”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 47-53.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkçü Kimdir?”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 21-23.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkçülere Birinci Teklif”, Makaleler I (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 367.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkçülük ve Siyaset”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 25-28.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkiye’nin Türkleşmesi”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 443-445.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkiye’nin Yeniden Kurulması”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 427-428.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu”, Makaleler IV (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 429-441.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkler Hangi Irktandır?”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 147-150.
 • ATSIZ, Nihal, “Türkler ve Devşirmeler”, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 295-301.
 • ATSIZ, Nihal, “Unutmayacağız”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 91-94.
 • ATSIZ, Nihal, “Ülküler Taarruzidir”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 83-89.
 • ATSIZ, Nihal, “Veda”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 95-115.
 • ATSIZ, Nihal, “Yirminci Asırda Türk Meselesi II – Türk Irkı = Türk Milleti”, Makaleler III (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1997), s. 139-146.
 • AYTÜRK, İlker, “The Racist Critics of Atatürk and Kemalism, from the 1930s to the 1960s”, Journal of Contemporary History 46:2, (2011), s. 308-335.
 • AYVAZOĞLU, Beşir, “Tanrıdağ’dan Hira Dağı’na Uzun İnce Yollar”, Tanıl Bora ve Murat Gültekingil (ed.), Milliyetçilik (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), s. 541-578.
 • DELİORMAN, Altan, Atsız: Hayatı, Görüşleri, Eserleri (Ankara: Berikan Yayınevi, 2014).
 • SEFERCİOĞLU, Necmettin, “Atsız Beğ ve Kütüphane”, Refet Körüklü ve Cengiz Yavan (ed.), Türkçülerin Kaleminden Atsız (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2000), s. 173-174.
 • UZER, Umut, “Racism in Turkey: The Case of Huseyin Nihal Atsiz”, Journal of Muslim Minority Affairs 22:1, (2002), s. 119-130.
 • YURTSEVER, Erk, “Atsız’ı mı Sordunuz?”, Refet Körüklü ve Cengiz Yavan (ed.), Türkçülerin Kaleminden Atsız (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2000), s. 93-96.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Can KAKIŞIM
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Publication Date December 25, 2016
Application Date December 27, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 8

Cite

APA Kakışım, C. (2016). Nihal Atsız’ın Kemalizm Eleştirisi ve Bu Eleştirinin Nedensel Çözümlemesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2624-2639 . DOI: 10.15869/itobiad.281842
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.