Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Young People's Smart Phone Use Motivations

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2963 - 2986, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.265374

Abstract

The desire of taking control of everything without spending much effort, which is increasing together with the speed of technology,  has revealed that smartphones are increasingly being used outside of purpose. Although they are still called phones, the functions they are offering to individuals have already passed far beyond communication. In this study, which is based on the approach of uses and gratifications a survey was conducted on 406 university students to determine young people's smart phone usage motivations, which has begun to be addressed in terms of habit and addiction. After factor analysis applied to the data obtained from the study, it has been determined that the motivation of smart phone usage is composed of five groups. These factor groups were found to be socialization / access to information, entertainment, technology and keeping up with the developments, the comforts offered, and the feeling of confidence that the phone provides.

References

 • BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik15_1.pdf, Son erişim tarihi: 27.06.2015.
 • Claisse, G. & Rowe, F. (1987). The Telephone in Question: Questions on Communication. Computer Networks and ISDN Systems, 14, 2017-219.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, September, 319-340.
 • Dimmick J.W., Sikand, J. & Patterson, S.J. (1994). The Gratification of The Household Telephone. Communication Research, 21(5): 643–663.
 • Hoştut, S. (2010). Uses and Gratifications of Mobile Phone Use among Students in Turkey. Global Media Journal: Mediterranean Edition, 5(1/2), 10-17.
 • Hsiao, M.H. & Chen, L.C. 2015. Smart Phone Demand: An Empirical Study on The Relationships between Phone Handset, Internet Access and Mobile Services. Telematics and Informatics, 32 ,158–168.
 • Jin, B.S., Yoon, S.H. & Ji, Y.G. (2013). Development of A Continuous Usage Model for The Adoption and Continuous Usage of A Smartphone. International Journal of Human-Computer Interaction, 29, 563–581.
 • Kim, D., Lee, Y., Lee, J., Nam, J.K. & Chung, Y. (2014). Development of Korean Smartphone Addiction Proneness Scale for Youth. Plos One, 9 (5), 1-8.
 • Leung, L. & Wei, R. (2000). More Than Just Talk on The Move: Uses and Gratifications of The Cellular Phone. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77(2), 308-320.
 • Mazzoni C., Castaldi, L. & Addeo, F. (2007).Consumer Behavior in the Italian Mobil Telecomunication Market. Telecomminications Policy, 31, 632-647.
 • McQuail, D.; Windahl, S. (2005). İletişim Modelleri Kitle İletişim Çalışmalarında. (2.Baskı), Çev: Yumlu, K., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özcan, Y.Z. & Koçak, A. (2003). Research Note: A Need or A Status Symbol? Use of Cellular Telephones in Turkey. European Journal of Communication, 18(2): 241–254.
 • Park, B. W. & Lee, K. C. (2011). The Effect of Users’ Characteristics and Experiential Factors on The Compulsive Usage of The Smartphone. Ubiquitous Computing and Multimedia Applications Communications in Computer and Information Science, 151, 438–446. doi: 10.1007/978-3-642-20998-7_52
 • Puro, J.P. (2002). Finland: A Mobile Culture, Perpetual Contact: Mobile Communication. Private Talk Public Performance (E. Katz & M.A. Aakhus, Eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 19 - 29.
 • Rubin, A. M. (2002). The Uses-And-Gratifications Perspective of Media Effects. Media Effects Advances in Theory and Research, 2nd Edition, (J Zillmann & D. Bryant, Eds.), London: Lawrence Erlbaum Associates, 525-548.
 • Severin, W. J. & Tankard, J. W. (1994). Kitle İletişim Kuramları Kökenleri, Yöntem ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çev: A. A. Bir & S. Sever,). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şar, A.H. & Işıklar, A. (2012). Problemli Mobil Telefon Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 264-275.
 • Wang, D., Xiang, Z. & Fesenmaier, D.R. (2014). Smartphone Use in Everyday Life and Travel. Journal of Travel Research, December, 1–12, DOI: 10.1177/0047287514535847
 • Wei, R. & Lo, V. H. (2006). Staying Connected While on The Move: Mobile Phone Use and Social Connectedness. New Media & Society, 8, 53–72. doi:10.1177/1461444806059870
 • Williams, K. 2003. Understanding Media Theory, London, UK: Oxford University Press Inc.
 • Yi, H.H. & Yin, S.L. (2010). Uses and Gratifications of Mobile Application Users. International Conference on Electronics and Information Engineering (ICEIE 2010), 1, 315-319.

Gençlerin Akıllı Telefon Kullanım Motivasyonları

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2963 - 2986, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.265374

Abstract

Genelde akıllı teknolojiler ve özelde akıllı telefonlar, günlük yaşamı kolaylaştırma, iletişimi ve erişimi hızlandırma, eğlence sağlama ve güvenli hissetme gibi pek çok işlevi yerine getirmektedir. Teknolojinin hızı ile birlikte artan her şeyi denetim altına alma ve kontrol etme; ama bu arada fazla emek sarf etmeme isteği, akıllı telefonların giderek amacı dışında kullanımını ortaya çıkarmıştır. Adlarında halen telefon kavramı olmakla birlikte; bireylere sundukları işlevler, iletişim ötesine çoktan geçmiş durumadır. Akıllı telefonların birçok özelliğe sahip olması başta gençler olmak üzere birçok kişinin ilgisini çekmektedir ve bu aygıtlara daha fazla zaman ayrılmasına neden olmaktadır . En temel gereksinimlerin karşılanışı sırasında bile telefonla ilgilenen, kamusal alanda toplum ile etkileşmek için buluşan ancak birbirlerini online izleyen ve sanal iletişime giderek daha fazla kapılan bireylerin akıllı telefon kullanım motivasyonlarını saptamak gerekliliktir. İletişim kurmak öncelikli işlevi olan bu aygıtların bağımlılık ile eşleştirilen aşırı kullanımının önüne geçilmesi ise toplumun ve bireylerin geleceği açısından zorunluluktur. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde yapılan bu araştırmada da gençlerin akıllı telefon kullanım motivasyonlarını saptamak, bu yolla alışkanlık ve bağımlılık boyutunda ele alınmaya başlanan akıllı teknoloji kullanımına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla altı fakülteden 406 üniversite öğrencisi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere uygulanan faktör analizi sonrası akıllı telefon kullanım motivasyonlarının beş gruptan oluştuğu saptanmıştır. Bu faktör grupları toplumsallaşma/bilgiye erişim, eğlence, teknoloji ve gelişmelere ayak uydurma, sunduğu kolaylıklar ve telefonun sağladığı güven hissi olarak bulunmuştur. 


References

 • BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik15_1.pdf, Son erişim tarihi: 27.06.2015.
 • Claisse, G. & Rowe, F. (1987). The Telephone in Question: Questions on Communication. Computer Networks and ISDN Systems, 14, 2017-219.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, September, 319-340.
 • Dimmick J.W., Sikand, J. & Patterson, S.J. (1994). The Gratification of The Household Telephone. Communication Research, 21(5): 643–663.
 • Hoştut, S. (2010). Uses and Gratifications of Mobile Phone Use among Students in Turkey. Global Media Journal: Mediterranean Edition, 5(1/2), 10-17.
 • Hsiao, M.H. & Chen, L.C. 2015. Smart Phone Demand: An Empirical Study on The Relationships between Phone Handset, Internet Access and Mobile Services. Telematics and Informatics, 32 ,158–168.
 • Jin, B.S., Yoon, S.H. & Ji, Y.G. (2013). Development of A Continuous Usage Model for The Adoption and Continuous Usage of A Smartphone. International Journal of Human-Computer Interaction, 29, 563–581.
 • Kim, D., Lee, Y., Lee, J., Nam, J.K. & Chung, Y. (2014). Development of Korean Smartphone Addiction Proneness Scale for Youth. Plos One, 9 (5), 1-8.
 • Leung, L. & Wei, R. (2000). More Than Just Talk on The Move: Uses and Gratifications of The Cellular Phone. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77(2), 308-320.
 • Mazzoni C., Castaldi, L. & Addeo, F. (2007).Consumer Behavior in the Italian Mobil Telecomunication Market. Telecomminications Policy, 31, 632-647.
 • McQuail, D.; Windahl, S. (2005). İletişim Modelleri Kitle İletişim Çalışmalarında. (2.Baskı), Çev: Yumlu, K., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özcan, Y.Z. & Koçak, A. (2003). Research Note: A Need or A Status Symbol? Use of Cellular Telephones in Turkey. European Journal of Communication, 18(2): 241–254.
 • Park, B. W. & Lee, K. C. (2011). The Effect of Users’ Characteristics and Experiential Factors on The Compulsive Usage of The Smartphone. Ubiquitous Computing and Multimedia Applications Communications in Computer and Information Science, 151, 438–446. doi: 10.1007/978-3-642-20998-7_52
 • Puro, J.P. (2002). Finland: A Mobile Culture, Perpetual Contact: Mobile Communication. Private Talk Public Performance (E. Katz & M.A. Aakhus, Eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 19 - 29.
 • Rubin, A. M. (2002). The Uses-And-Gratifications Perspective of Media Effects. Media Effects Advances in Theory and Research, 2nd Edition, (J Zillmann & D. Bryant, Eds.), London: Lawrence Erlbaum Associates, 525-548.
 • Severin, W. J. & Tankard, J. W. (1994). Kitle İletişim Kuramları Kökenleri, Yöntem ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çev: A. A. Bir & S. Sever,). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şar, A.H. & Işıklar, A. (2012). Problemli Mobil Telefon Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 264-275.
 • Wang, D., Xiang, Z. & Fesenmaier, D.R. (2014). Smartphone Use in Everyday Life and Travel. Journal of Travel Research, December, 1–12, DOI: 10.1177/0047287514535847
 • Wei, R. & Lo, V. H. (2006). Staying Connected While on The Move: Mobile Phone Use and Social Connectedness. New Media & Society, 8, 53–72. doi:10.1177/1461444806059870
 • Williams, K. 2003. Understanding Media Theory, London, UK: Oxford University Press Inc.
 • Yi, H.H. & Yin, S.L. (2010). Uses and Gratifications of Mobile Application Users. International Conference on Electronics and Information Engineering (ICEIE 2010), 1, 315-319.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yasin BULDUKLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türk Dili Bölümü
0000-0001-9997-8663
Türkiye


Nuri Paşa ÖZER
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9743-2878
Türkiye

Publication Date December 25, 2016
Application Date November 10, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 8

Cite

APA Bulduklu, Y. & Özer, N. P. (2016). Gençlerin Akıllı Telefon Kullanım Motivasyonları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2963-2986 . DOI: 10.15869/itobiad.265374
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.