Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Moving-Muscular Relationship in Turkish Folk Dances as being a Recreational Activity

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2817 - 2841, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.257732

Abstract

The study intends to analyze the relationship observed between movement and muscle that is preferred as a recreational activity and in dances activities of folk dances. For this purpose, five main types of folk dances (Bar, Halay, Horon, Karşıyama and Zeybek) which are most preferred in the folk dance associations in the city centers and the movements observed during the application of these types are discussed. Observation technique was used to determine motion-muscle relation in the study and muscle groups working during the games performed by watching video images of the five main folk dances were identified. As a result, it was observed that different types of muscle groups were worked during playing the main eight kind of dances.

References

 • Aktaş, G. (2006). Dans’a İlk Adım, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 7.Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aydın, C. (1992). Halk Oyunlarında Toplumsal Yapılanma, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Aykal. D. (2002) Dans Sanatı, Koreografi ve Dans Eğitimi ilişkileri. Dans Daima. Ankara: Favori yayınları.
 • Bişgin, Ş. (2001). “Halk Oyunlarının Üniversite Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyal Etkileri”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Kütahya.
 • Cerit, E., Gümüşdağ, H., Ağılönü, A., Evli, F., Evli, M. (2013). “Muğla Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvasında Barınan Çocuklara Rekreatif Etkinlik Olarak Uygulanan Halk Oyunları Çalışmasının Bazı Fiziksel Gelişimleri Üzerine Etkisi”. Https://www.Researchgate.Net/Publication/256474312. Erişim Tarihi: 16.09.2016
 • Dündar, C. (2000). Köy Enstitüleri Belgeseli.
 • Eryiğit, S. (2012). Sağlıklı Kişilerde Farklı Üst Ekstremite Pozisyonlarında Elde Kavrama Kuvvetlerinin Analizi. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Esin, E. (2001). Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Guyton A. C, Hall JE. (1996).Tıbbi Fizyoloji. Çev. Ed. Çavusoglu H. 9. ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Kay, H. C. (2008). “12 Haftalık Düzenli Halkoyunları Çalışmalarının, Üniversiteli Öğrencilerin Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneği)”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dali Yüksek Lisans Tezi.
 • Koşar, S. N., Kin, A., Aşçı, H. (1998). “10 HAFTALIK Fiziksel Etkinlik PROGRAMINA KATILIMIN Fiziksel UYGUNLUGA Etkisi”. Spor Bilimleri Dergisi. (9), 2, 3 – 11.
 • Lynn S. Lippert. (2006). Clinical Kinesiology and Anatomy, Fourth Edition.
 • Mertoğlu E. (2002). Okul öncesi Eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocukların ritim algılamalarının incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler ana bilim dalı, Türk halk müziği programı, Sanatta yeterlilik Doktora Tezi, İstanbul.
 • Nacu, V. (2013). Clinical anatomy of the lower limb, Chişinău.
 • Nagura, T., Dyrby, C.O., Alexander, E.J., Adriacchi, T.P. (2002). Mechanichal Loads at the Knee Joint During Deep Flexsion, J. Orthp. Res.Jul. 20, (49), pp.881-886.
 • Nalçakan, G. R. (2001). Voleybolcuların İzokinetik Kas Kuvvetleri İledikey Sıçrama Yükseklikleri Arasındaki İlişki Düzeyi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi.
 • Ocak, Y., Tortop, Y. (2013). “Kadınlarda Halk Oyunları Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi”. Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi. 4(1), 46-54.
 • Otman S.A. (2006).Egzersizin Sınıflandırılması ve Egzersiz Programı Planlama. In:Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler. Ed: Otman S.A. Ankara: Meteksan A Ş.
 • Ötken, N. (2004). Halk Oyunların da Bir Hareket Analizi Yöntemi ve Sonuçları, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 22, s.71-96

Rekreatif Bir Faaliyet Olarak Halk Oyunları Hareket / Kas İlişkisi

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2817 - 2841, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.257732

Abstract

Özet

Bu araştırmanın amacı rekreatif bir faaliyet olarak tercih edilen halk oyunları etkinliklerinde oynatılan oyunlarda gözlemlenen hareket kas ilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla kent merkezlerindeki halk dansları derneklerinde en çok tercih edilen sekiz ana halk dansları türü (Bar, Halay, Hora, Horon, Karşılama, Kaşık Oyunları, Teke Oyunları ve Zeybek) ve bu türlerin uygulanması esnasında gözlemlenen hareketler ele alınmıştır. Araştırmada hareket-kas ilişkisinin belirlenmesi için gözlem tekniği kullanılmış ve sekiz ana halk dansları türüne ait video görüntüleri izlenerek icra edilen oyunlar süresince çalışan kas grupları tespit edilmiştir. Sonuç olarak 8 ana türde oynan oyunlarda farklı kas gruplarının çalıştığı gözlemlenmiştir.            

Anahtar Kelimler: Halk Oyunları, Rekreatif Faaliyet, Hareket-Kas İlişkisi  

References

 • Aktaş, G. (2006). Dans’a İlk Adım, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 7.Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aydın, C. (1992). Halk Oyunlarında Toplumsal Yapılanma, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Aykal. D. (2002) Dans Sanatı, Koreografi ve Dans Eğitimi ilişkileri. Dans Daima. Ankara: Favori yayınları.
 • Bişgin, Ş. (2001). “Halk Oyunlarının Üniversite Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyal Etkileri”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Kütahya.
 • Cerit, E., Gümüşdağ, H., Ağılönü, A., Evli, F., Evli, M. (2013). “Muğla Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvasında Barınan Çocuklara Rekreatif Etkinlik Olarak Uygulanan Halk Oyunları Çalışmasının Bazı Fiziksel Gelişimleri Üzerine Etkisi”. Https://www.Researchgate.Net/Publication/256474312. Erişim Tarihi: 16.09.2016
 • Dündar, C. (2000). Köy Enstitüleri Belgeseli.
 • Eryiğit, S. (2012). Sağlıklı Kişilerde Farklı Üst Ekstremite Pozisyonlarında Elde Kavrama Kuvvetlerinin Analizi. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Esin, E. (2001). Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Guyton A. C, Hall JE. (1996).Tıbbi Fizyoloji. Çev. Ed. Çavusoglu H. 9. ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Kay, H. C. (2008). “12 Haftalık Düzenli Halkoyunları Çalışmalarının, Üniversiteli Öğrencilerin Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneği)”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dali Yüksek Lisans Tezi.
 • Koşar, S. N., Kin, A., Aşçı, H. (1998). “10 HAFTALIK Fiziksel Etkinlik PROGRAMINA KATILIMIN Fiziksel UYGUNLUGA Etkisi”. Spor Bilimleri Dergisi. (9), 2, 3 – 11.
 • Lynn S. Lippert. (2006). Clinical Kinesiology and Anatomy, Fourth Edition.
 • Mertoğlu E. (2002). Okul öncesi Eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocukların ritim algılamalarının incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler ana bilim dalı, Türk halk müziği programı, Sanatta yeterlilik Doktora Tezi, İstanbul.
 • Nacu, V. (2013). Clinical anatomy of the lower limb, Chişinău.
 • Nagura, T., Dyrby, C.O., Alexander, E.J., Adriacchi, T.P. (2002). Mechanichal Loads at the Knee Joint During Deep Flexsion, J. Orthp. Res.Jul. 20, (49), pp.881-886.
 • Nalçakan, G. R. (2001). Voleybolcuların İzokinetik Kas Kuvvetleri İledikey Sıçrama Yükseklikleri Arasındaki İlişki Düzeyi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi.
 • Ocak, Y., Tortop, Y. (2013). “Kadınlarda Halk Oyunları Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi”. Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi. 4(1), 46-54.
 • Otman S.A. (2006).Egzersizin Sınıflandırılması ve Egzersiz Programı Planlama. In:Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler. Ed: Otman S.A. Ankara: Meteksan A Ş.
 • Ötken, N. (2004). Halk Oyunların da Bir Hareket Analizi Yöntemi ve Sonuçları, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 22, s.71-96

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Abdulmenaf KORKUTATA
0000-0001-7915-8174
Türkiye


Murat SÖNMEZ This is me
Gaziantep Üniveristesi

Publication Date December 25, 2016
Application Date October 25, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 8

Cite

APA Korkutata, A. & Sönmez, M. (2016). Rekreatif Bir Faaliyet Olarak Halk Oyunları Hareket / Kas İlişkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2817-2841 . DOI: 10.15869/itobiad.257732
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.