Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Küresel Isınma Sorununa Muhasebecilerin Bakışı: Karbon Muhasebesi

Year 2016, Volume 5, Issue 7, 2106 - 2219, 29.10.2016

Abstract

Fosil yakıtların kullanılmasıyla beraber sera gazı salınımındaki artış günümüzde en önemli çevre sorunlarından biri olan küresel ısınmanın nedenlerinden biridir. Küresel ısınma sorunuyla baş edebilmek için uluslararası yaptırım gücü olan bir protokole ihtiyaç duyulup 1997 yılında Kyoto protokolü imzalanmıştır. Kyoto protokolünün uygulanmasına ise ancak 2005 yılında başlanabilmiştir. Bu protokolün en önemli sonucu taraflar arasında karbon ticaretinin yapıldığı karbon piyasalarının ortaya çıkmasıdır. Küresel ısınma sorununun çözümü tüm kesimler kadar muhasebecilere de sorumluluk yüklemektedir. Muhasebe sistemi açısından havaya salınan karbondioksit miktarının izlenmesi, ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bahsi geçen fonksiyonları yerine getiren ise karbon muhasebesidir. Ancak karbon muhasebesinin uygulanmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, karbon muhasebesinin ortaya çıkış sürecini ele almak ve Uluslar Arası Muhasebe Standartları Kurulu bünyesinde bulunan Uluslar Arası Finansal Raporlama Yorum Komitesince geliştirilen IFRIC 3 yaklaşımını bir örnekle anlatmaktır.

References

 • Alıcı, B. Yıldız ve H. (2012). Küresel kamusal bir mal olan çevrenin korunmasında karbon vergisi ve etkinliği. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 55-64.
 • Bal, H.Ç. (2013). Dünyada ve Türkiye’de kirlilik izinleri piyasaları ve çevre sorunlarının çözümünde bu piyasaların etkinliği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7, 196.
 • Duman, H. vd. (2012). Karbon muhasebesi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(24), 105-119.
 • Durgut, M. (2015). Karbon ticaretinin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 23-40.
 • Hotunoğlu, H. ve Tekeli R. (2007). Karbon vergisinin ekonomik analizi ve etkileri: karbon vergisinin emisyon azaltıcı etkisi var mı? Sosyoekonomi, 2, 108-126.
 • Karapınar, B. (2016). Antlaşma ile IPCC’ye yeni görev, EKOIQ,59, 29.
 • Kamat M. S. ve Kamat M. M. (2015). An evaluation of the perceptions in carbon accounting and reporting in India. Journal of Arts,Science &Commerce,2
 • Öztürk A., Demirci U. ve Türker M.F. (2012). Küresel ısınmada ormanların karbon tutulumuna etkisi (Tarsus-Karabucak örneği). Kahramanmaraş Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi Özel Sayı, 308.
 • Riggs C. A. (2015). Financial statement disclosure of carbon footprint costs in the airline industry. Published doctoral dissertation, Walden University, Minneapolis, ABD.
 • Riley S. (2007). Emission rights accounting. Student Accountant, 48-51.
 • Tunahan H. (2010). Küresel iklim değişikliğini azaltmanın bir yolu olarak karbon finansmanı. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, 199-215.
 • Uyar S. ve Cengiz E. (2011). Karbon (Seragazı) muhasebesi. Mali Çözüm Dergisi, 47-68.
 • Yerlikaya K. (2003). Karbon vergisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2, 686-700.

The Overview of Accountants to The Global Warming Problem: Carbon Accounting

Year 2016, Volume 5, Issue 7, 2106 - 2219, 29.10.2016

Abstract

The increase in greenhouse gas emissions is one of the reasons of global warming which is one of the most significant environmental problems today as with fossil fuel is used. A protocol with the international legally binding is needed to cope with the world climate and then The Kyoto Protocol was signed in 1997. ButThe Kyoto protocol's implementation could be started in 2005.The most important result of this protocol is the emergence of carbon markets which is made of carbon trading between the parties.The solution of global warming problem imposes a responsibility also on the accountants as much as all parties. The amount of carbon dioxide that is released into the air should be tracked, measured and recorded according to the accounting system. In fulfilling the aforementioned functions are carbon accounting. However, there are the different approaches to the implementation of carbon accounting. The purpose of this study is to examine the emergence process of carbon accounting and to explain IFRIC 3 approach that is developed by the International Financial Reporting Interpretations Committee which is located within the International Accounting Standards Board with an example.

References

 • Alıcı, B. Yıldız ve H. (2012). Küresel kamusal bir mal olan çevrenin korunmasında karbon vergisi ve etkinliği. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 55-64.
 • Bal, H.Ç. (2013). Dünyada ve Türkiye’de kirlilik izinleri piyasaları ve çevre sorunlarının çözümünde bu piyasaların etkinliği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7, 196.
 • Duman, H. vd. (2012). Karbon muhasebesi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(24), 105-119.
 • Durgut, M. (2015). Karbon ticaretinin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 23-40.
 • Hotunoğlu, H. ve Tekeli R. (2007). Karbon vergisinin ekonomik analizi ve etkileri: karbon vergisinin emisyon azaltıcı etkisi var mı? Sosyoekonomi, 2, 108-126.
 • Karapınar, B. (2016). Antlaşma ile IPCC’ye yeni görev, EKOIQ,59, 29.
 • Kamat M. S. ve Kamat M. M. (2015). An evaluation of the perceptions in carbon accounting and reporting in India. Journal of Arts,Science &Commerce,2
 • Öztürk A., Demirci U. ve Türker M.F. (2012). Küresel ısınmada ormanların karbon tutulumuna etkisi (Tarsus-Karabucak örneği). Kahramanmaraş Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi Özel Sayı, 308.
 • Riggs C. A. (2015). Financial statement disclosure of carbon footprint costs in the airline industry. Published doctoral dissertation, Walden University, Minneapolis, ABD.
 • Riley S. (2007). Emission rights accounting. Student Accountant, 48-51.
 • Tunahan H. (2010). Küresel iklim değişikliğini azaltmanın bir yolu olarak karbon finansmanı. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, 199-215.
 • Uyar S. ve Cengiz E. (2011). Karbon (Seragazı) muhasebesi. Mali Çözüm Dergisi, 47-68.
 • Yerlikaya K. (2003). Karbon vergisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2, 686-700.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ali ALTINBAY
0000-0003-3128-0669


Melis GOLAGAN This is me

Publication Date October 29, 2016
Application Date October 29, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 7

Cite

APA Altınbay, A. & Golagan, M. (2016). Küresel Isınma Sorununa Muhasebecilerin Bakışı: Karbon Muhasebesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Scientific Cooperation For Future International Conference Special Issue] October- 2016 , 2106-2219 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/24659/260253
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.