Journal of the Human and Social Science Researches
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com


Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

Journal of the Human and Social Science Researches

e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Cover Image


Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

İtobiad Last Issue
Volume 8 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları
  Pages 1470 - 1503
  Emel TÜZEL İŞERİ, Temel ÇALIK
 2. II. Abdülhamid Döneminde Yemen Zeydîlerinin Osmanlı Hilâfetine Bakışı
  Pages 1504 - 1525
  Yasemin BARLAK
 3. Dünya Miras Alanı Safranbolu’nun Alan Yönetim Planının Geliştirilmesi Sürecinde; Tema, Hedef ve Eylemlerin Belirlenmesi
  Pages 1526 - 1544
  Çiğdem BOGENÇ, Mehmet SABAZ
 4. Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar
  Pages 1545 - 1558
  Nükhet BAYER, Ece ZEYBEK YILMAZ, Ayhan BAYRAM
 5. Mediating Role of Emotional Quotient in the Relationship between Life Satisfaction and Resilience
  Pages 1559 - 1576
  Mehmet TAŞKIRMAZ, Canan Gamze BAL
 6. Fotoğrafta Gözetleme Olgusu Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1577 - 1595
  Mustafa Çağatay GÖKTAN
 7. Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)
  Pages 1596 - 1612
  Yunus ABDURAHİMOĞLU
 8. Pazarlama 1.0’dan Pazarlama 4.0’a Doğru Değişim
  Pages 1613 - 1633
  Esma DURUKAL
 9. Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi
  Pages 1634 - 1653
  Levent ÖZER, Attila ÖZDEK, Soner ALGI
 10. Din-Mezhep Bağlamında Memlûk Sultanlığı ile İlhanlı Devleti İlişkisi
  Pages 1654 - 1665
  Hatice GÜLER
 11. Son Dönem Çağatay Türkçesinde “-AdUrGAn” Yapısının Mahiyeti ve İşlevleri
  Pages 1666 - 1687
  Ümit EKER
 12. Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi
  Pages 1688 - 1708
  Murat KÜRKCÜ, Hilal COŞKUN ÖNAL
 13. 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi
  Pages 1709 - 1742
  Çiğdem ÇALAPKULU, Yasin BOZDEMİR
 14. Bireysel Kimliğin Oluşumu ve Toplumsal Düzenin Temel Unsurları Açısından Naḥl Sûresi 90. Ayete Dair Bir Değerlendirme
  Pages 1743 - 1764
  Nurullah DENİZER
 15. Tarih Bilinci ve Kelam İlmindeki Muhtasar Teliflerin İslam Eğitim Geleneğindeki Yeri
  Pages 1765 - 1787
  İbrahim Halil ERDOĞAN
 16. Osmanlı’da Mahkeme ve Kadın: Mahkemede Kadınların Taraf Olduğu Konular (1732-1733)
  Pages 1788 - 1812
  Sibel KAVAKLI KUNDAKÇI
Indexes and Platforms
Twitter Account
itobiad

13999

II. International Congress of Human and Social Sciences Research

13874