İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2018'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi

189.826

709.974
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2018'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."
Cilt 7 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Ailenin Dini Değerleri Aktarmadaki Rolü ve Bu Süreçte Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler
  Sayfalar 544 - 560
  Salih AYBEY
 2. Kadro ve Yön Hareketlerinin İdeolojik Analizi
  Sayfalar 561 - 582
  Yakup KAYA, Rezzan YÜCER
 3. Birleşmiş Milletler Kamu Diplomasisi ve Üçüncü Dünya
  Sayfalar 583 - 601
  Emrah AYDEMİR
 4. Hasan Hüsnü Erdem’in Hayatı ve İlâhî Hadîsler Adlı Eserinin Kudsî Hadîs Literatürü’ndeki Yeri
  Sayfalar 602 - 626
  Erdoğan KÖYCÜ
 5. Son Havadis (1953-1966) Gazetesinde Yer Alan Müzik Yazıları Bibliyografyasının Önemi Ve Değerlendirmesi
  Sayfalar 627 - 638
  Gülcan ERTAN HACISÜLEYMANOĞLU
 6. TRT Çocuk Dergisi’nde Milli Bir Değer Olarak “Vatan – Vatanseverlik” Değeri
  Sayfalar 639 - 657
  Mehmet YILMAZ, Tayyip DUMAN
 7. Neoklasik İktisadın Tanımlanmasına Yönelik Bir Deneme
  Sayfalar 658 - 670
  Hüsnü BİLİR
 8. Direct Foreign Placements and Employment With Regards to Macroeconomics
  Sayfalar 671 - 683
  Ahmet OĞUZ
 9. Tek Ateşten Gömlek, İki Ayrı Coğrafya: Ateşten Gömlek ve Zeynep Romanlarında Vatanın Temsili Olarak Kadın
  Sayfalar 684 - 694
  Betül MUTLU
 10. Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma
  Sayfalar 695 - 717
  Metin IŞIK, İrem KAPTANGİL
 11. Fen Bilgisi Öğretmenleri İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki Kaygılarına Yönelik Görüşleri (Kars İli Örneği)
  Sayfalar 718 - 741
  Emine Hatun DİKEN
 12. Mevlüd Süleymanlı’nın Göç Romanında Geçen Halk Kültürü Unsurları
  Sayfalar 742 - 765
  Selçuk Kürşad KOCA
 13. Genç Bir Osmanlı Aydını Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Paris Tutulması: Belde yahut Divaneliklerim
  Sayfalar 766 - 777
  Yusuf AYDOĞDU
 14. Etnik Kimlik Algısının Dört Boyutu
  Sayfalar 778 - 788
  Aslı YAYAK
 15. Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmaları Çerçevesinde Devletlerin Açık Denizlerdeki Hakları
  Sayfalar 789 - 804
  Hakan ARIDEMİR
 16. Türkiye’de İnsan-Hayvan İlişki Bilimi Antrozooloji’nin Faaliyet Alanları
  Sayfalar 805 - 826
  Abu Bakar SIDDIQ, Çağdaş ERDEM, Süleyman ŞANLI
 17. Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği (MGTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 827 - 844
  Filiz ÇETİN
 18. Kan Davaları ve Namus Cinayetlerinde Yeni Stratejiler: İbn Haldûncu/Agambenci Bir Okuma Denemesi
  Sayfalar 845 - 859
  Sıtkı KARADENİZ
 19. Şurût-i Ömer: İslam Tarihine Dair Bir Meşruiyet Çabası
  Sayfalar 860 - 883
  Abdurrahman DEMİRCİ
 20. The Deepth of Turkish-Nato Defense Cooperation
  Sayfalar 884 - 897
  Meral BALCI
 21. Öğretmen Adaylarının Stratejik Ders Çalışma Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 898 - 921
  Fiiz ÇETİN
 22. Suriye ve Su Sorunu Bağlamında Terör
  Sayfalar 922 - 936
  Fatih ÖZÇELİK
 23. Demokrat Parti Dönemi Türkiye-Yugoslavya İlişkileri ve “Serbest Göç” Mutabakatı
  Sayfalar 937 - 954
  Ali ERKEN
 24. Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezenformasyonu ve Örselenmiş Gençlik
  Sayfalar 955 - 979
  Adem PALABIYIK
 25. Emir bi’l-Ma'rûf ve Nehiy ani’l-Münker İlkesinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 980 - 994
  Ramazan DİLER
 26. Erîke Hadisi’nin Râvîsi Olarak Mikdâm b. Ma’dîkerib
  Sayfalar 995 - 1019
  Şemsettin KIRIŞ
 27. Technology Use, Attachment Styles, and Gender Roles in the Dissolution of Romantic Relationships in Turkey
  Sayfalar 1020 - 1033
  Rakel DELEVİ, Aslı BUGAY SÖKMEZ, Dilek AVCI
 28. Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâsı’nda “Gelecekten Haber Vermek”le İlgili Şamanizm İzleri
  Sayfalar 1034 - 1056
  Nesrin GEZİCİ
 29. Bir İsimlendirme Problemi: Dinî Danışmanlık
  Sayfalar 1057 - 1077
  Remziye EGE, Havva Sinem UĞURLU
 30. Effects of Political and Socio-Economic Indicators on Foreign Direct Investments: Stochastic Frontier Analysis
  Sayfalar 1078 - 1096
  Memduh Alper DEMİR, Mustafa BİLİK, Üzeyir AYDIN
 31. Kırsal Bölge Kadın Girişimciliği Bağlamında Bartın Kadınlar Pazarı (Galla Bazarı)
  Sayfalar 1097 - 1123
  Sinan ACAR
 32. Dijitalleşen Dünyada Akıllı Afet ve Acil Durum Uygulamaları
  Sayfalar 1124 - 1138
  Murat YAMAN, Erkan ÇAKIR
 33. Düzce Kültüründe Ev İle İlgili İnanç Ve Uygulamalarda Eski İnanışlara Dair İzler
  Sayfalar 1139 - 1148
  Hilal ZENGİN, Çiğdem SÜTCÜ
 34. İşbirlikli Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 1149 - 1172
  Duygu MUTLU BAYRAKTAR, Mücahit CAMNALBUR
 35. Web Tabanlı Uzaktan Eğitim ile Geleneksel Eğitimin İnternet Programcılığı 2 Dersi Kapsamında Karşılaştırılması
  Sayfalar 1173 - 1200
  Fatih BALAMAN
 36. Ulusal ve Uluslararası Sinema Yapıtlarından Hareketle Sosyal Politika-Sinema İlişkisini Saptamaya Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 1201 - 1227
  Hasan YÜKSEL
 37. İslam Düşüncesinde Felsefi ve Dini Bir Etkinlik Olarak Ahlak
  Sayfalar 1228 - 1239
  Ali YILDIRIM
 38. Turgut Cansever Düşüncesinde Zihniyet - Şehir İlişkisi
  Sayfalar 1240 - 1250
  Fatih AMAN
 39. Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının Sivil Katılımları Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 1251 - 1273
  Latife KABAKLI ÇİMEN, Seher ERSOY QUADİR
 40. Atatürk Döneminde Masonluk ve Masonlarla İlişkilere Dair Bazı Arşiv Belgeleri
  Sayfalar 1274 - 1291
  Kemal ÖZCAN
 41. Şer’iyye Sicillerine Göre Mardin’de Ailenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (M. 1689-1750)
  Sayfalar 1292 - 1306
  Veysel GÜRHAN
 42. Dinin Toplumsal Boyutunun İncelenmesinde Yorumlayıcı Yaklaşımın Kullanımı: İmkânlar ve Sınırlar
  Sayfalar 1307 - 1319
  Behram HASANOV
 43. Karmaşıklık Kuramının Uygulamalı Bir Sosyal Bilim Olan Sosyal Hizmete Yansımaları
  Sayfalar 1320 - 1338
  Gizem ÇELİK, Gonca POLAT
 44. Uyarlanmış Solow ve Uzawa-Lucas Modelleri Çerçevesinde İnsan Sermayesi-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1339 - 1350
  Gülçin GÜREŞÇİ
 45. Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1351 - 1363
  Ayfer AYDINER BOYLU, Gülay GÜNAY
 46. Yetişkinlerin Küresel Isınma ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Geri Dönüşüm Farkındalıkları
  Sayfalar 1364 - 1391
  Ayşegül GÜRER, Gönül SAKIZ
 47. Changing Social Movements in the Context of International Relations
  Sayfalar 1392 - 1405
  Meral BALCI
 48. NATO Operasyonları ve Kamu Diplomasisi
  Sayfalar 1406 - 1422
  Emrah AYDEMİR
 49. Cumhuriyet Döneminde Ayaş Ilçesinin Idari Yapisi Ve Nüfusu (1923-1980)
  Sayfalar 1423 - 1433
  Bilal TUNÇ
 50. Politik İktidar Bağlamında Hayvan Çiftliği Romanı
  Sayfalar 1434 - 1437
  Selfiye ÖZKAN
 51. İslam ve Hristiyanlıkta Tanrı Kavramı
  Sayfalar 1438 - 1447
  Mehmet MALKOÇ
Makale Gönder
Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projelerinin Makale Yayımı Hakkında

Dergimiz Aralık 2018 Sayısı'nda Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında yapılan projelerin sonuçlarına yönelik araştırmalara yer verilecektir. Bu doğrultuda hakem sürecinden geçen değerli çalışmalarınızı yayınlamaktan memnuniyet duyarız. 

Dr. Cennet GÖLOĞLU DEMİR

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bililmleri Araştırmaları Kongresi

23-25 Kasım 2018 Alanya Bera Otel

itobiadkongre.org

itobiadkongre@karabuk.edu.tr

image.jpeg