İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2019'da yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."

Ocak-Şubat Mart (2019) Sayımız için son gönderim tarihi 20 Şubat 2019'dur. 
Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 2-3 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Lütfen bu konuda bizlere baskı uygulamayınız.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi

232.748

926.679
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2019'da yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."

Ocak-Şubat Mart (2019) Sayımız için son gönderim tarihi 20 Şubat 2019'dur. 
Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 2-3 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Lütfen bu konuda bizlere baskı uygulamayınız.
Cilt 7 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 2297 - 2311
  İtobiad İtobiad
 2. Sinema Sanatı Karşısında İki Aydın: Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet
  Sayfalar 2312 - 2327
  Cem Yılmaz BUDAN
 3. Günlük Bitcoin ile Altın Fiyatları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi: 2012 – 2013 Yılları Arası Johansen Eşbütünleşme Testi
  Sayfalar 2328 - 2343
  Hakan YILDIRIM
 4. Türkiye'nin Savunma Sanayi Alanındaki Gelişiminin Türk Dış Politikasına Olan Etkisi
  Sayfalar 2344 - 2357
  Latif PINAR
 5. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Van’da Ve Sinop’ta Petrol Çalışmaları (1876-1950)
  Sayfalar 2358 - 2377
  Deniz AKPINAR
 6. Hedef Maliyetleme İle İlgili 1999-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  Sayfalar 2378 - 2390
  Seçkin GÖNEN
 7. Öznel Sosyal Statü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 2391 - 2403
  Hikmet TURKAY
 8. İmam Birgivî’nin Siyasî-İtikadî Mezheplere Yaklaşımı
  Sayfalar 2404 - 2437
  Recep ÖNAL
 9. Psikolojik Danışman Adaylarının Koşulsuz Kendini Kabul Düzeyleri
  Sayfalar 2438 - 2453
  Tuğba YILMAZ BİNGÖL, Meryem VURAL BATIK
 10. Sünnet Perspektifinden “Seküler Dindarlık” Üzerine Bazı Düşünceler
  Sayfalar 2454 - 2473
  Şemsettin KIRIŞ
 11. Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nin Açılması ve 15. Osmanlı Kolordusunun Cepheye Gönderilmesi Meselesi
  Sayfalar 2474 - 2489
  Yakup KAYA
 12. Referans İdeal Metodu ile Finansal Performans Analizi: BİST Sigorta Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 2490 - 2509
  Nezih TAYYAR, Koray YAPA, Mert DURMUŞ, İbrahim AKBULUT
 13. İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışanlarının İnsanlık Onuruna Bakışları
  Sayfalar 2510 - 2534
  Barış SEÇER, Mert Okan YAZICI
 14. II. Meşrutiyet Döneminde Mizah: Dalkavuk Gazetesi
  Sayfalar 2535 - 2550
  Cihat TANIŞ
 15. Gençlere Göre İdeal Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
  Sayfalar 2551 - 2568
  Osman TAŞKIN
 16. Cumhuriyet Döneminde Tutak İlçesinin İdari Yapısı ve Nüfusu (1923-1970)
  Sayfalar 2569 - 2590
  Harun AYDIN, Meryem AYDIN
 17. Namık Kemal ve Musa Akyiğitzade'nin İslam ve Batı Medeniyetlerine Bakışları
  Sayfalar 2591 - 2614
  Hayrettin PULAT
 18. Ortaokullarda Bilgi Yönetiminin Gerçekleşme Düzeyleri
  Sayfalar 2615 - 2645
  Mehmet DURNALI
 19. Bölgesel Gelişme Bağlamında Kalkınma Ajanslarının Faaliyetleri: TR82 Bölgesi (Kastamonu, Sinop, Çankırı) Örneği
  Sayfalar 2646 - 2671
  Orhan KANDEMİR, Ümmühan ERGİN
 20. Work Psychology of Disabled Individuals: Determination of Perceptual and Attitudinal Differences
  Sayfalar 2672 - 2699
  H.Tezcan UYSAL
 21. Hadis Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları
  Sayfalar 2700 - 2724
  Ayşe GÜLTEKİN
 22. Tınısal Özellikleri Ekseninde Viyolonselin Türk Halk Müziği’ndeki İcrasına Yönelik Tespitler ve Öneriler
  Sayfalar 2725 - 2758
  Koray İLGAR
 23. Türk Tasavvuf Şiirinde Nazîre Geleneği Çerçevesinde Eşrefoğlu Rûmî, Sünbül Sinân ve Niyâzî-i Mısrî’nin “Geldim” Redifli Şiirlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 2759 - 2779
  Ferdi KİREMİTÇİ
 24. The Effect of Mobile Shopping Applications Usage Experience on Customers’ WOM Intentions and Shopping Effectiveness
  Sayfalar 2780 - 2796
  Kasım YILMAZ, Volkan TEMİZKAN
 25. Cankurtaran Sandalı Etiğine Karşı Adil İnsan
  Sayfalar 2797 - 2819
  Serpil DURĞUN
 26. Ameliyathanede Yangın, Alınacak Önlemler ve Çalışanların Farkındalığının Belirlenmesi
  Sayfalar 2820 - 2836
  Gülay OYUR ÇELİK, Müge ÖZTÜRK
 27. Türkiye’de İhracatı Teşvik Uygulamaları ve İhracat Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Değerlendirmeler
  Sayfalar 2837 - 2867
  Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Aysun KARAMIKLI
 28. İngiltere’de Yerelleşme Politikaları ve Yerel Yönetimler
  Sayfalar 2868 - 2884
  Erkan ARSLAN
 29. Türkiye Kökenli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlarının Oy Verme Davranışları
  Sayfalar 2885 - 2898
  Savaş TOKSÖZ, Bülent EVRE
 30. Bülent Ulusu Hükümeti Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1983)
  Sayfalar 2899 - 2925
  Sabit DOKUYAN, Ruken NARBAHÇE
 31. Dünya Enerji Rekabetinde Oyun Değiştirici Olarak Kaya Gazının Rolü ve Türkiye’ye Olası Etkileri
  Sayfalar 2926 - 2959
  Mustafa ÖZALP
 32. OECD Ülkelerinde Turizm Gelirleri ile GSYH Arasındaki İlişki: Dinamik Panel ve Panel Nedensellik Analizi
  Sayfalar 2960 - 2977
  Saffet AKDAĞ, Cihan SEÇİLMİŞ
 33. Çevreci Tüketim Davranışı: Etkili Faktörler ve Teorik Açıklamalar
  Sayfalar 2978 - 3007
  Ahmet Tuğrul TUĞER, İnci DURSUN, Ebru TÜMER KABADAYI
 34. 1927 Nüfus Sayımına Göre Bayazıt Vilayetinin Nüfusu
  Sayfalar 3008 - 3022
  Bilal TUNÇ, Ömer DEMİR
 35. Antropolog Robert H. Lowie
  Sayfalar 3023 - 3038
  Nihat DURAK
 36. Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliğine Bakışı
  Sayfalar 3039 - 3058
  Rana CAN, Rabiye ERENOĞLU, Hatice TAMBAĞ
 37. Denetim Kalitesi ve Şeffaflık
  Sayfalar 3059 - 3087
  Züleyha YILMAZ
 38. Tıp Eğitiminde Öncü Kuruluşlar: Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı’nın Tarihsel Gelişimi
  Sayfalar 3088 - 3102
  Mukadder GÜN
 39. Radikalleşmenin ve Şiddet Yönelimli Davranışların Önlenmesinde Evrensel Değerlerin Rolü
  Sayfalar 3103 - 3111
  İhsan ÇAPCIOĞLU, Mehmet AKIN
 40. Uluslararası Çerçevelere Göre 21.Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sisteminde Kazandırılması
  Sayfalar 3112 - 3134
  Ramazan CANSOY
 41. Türkiye’de Yüksek Öğretim Mezunlarının Ülkenin Dış Ticaretine Etkisi: Eş Bütünleşme ve Nedensellik Analizi
  Sayfalar 3135 - 3155
  Ali KONAK, Mehmet Akif PEÇE
 42. Batıda oluşan ‘’Öteki‘’ Anlayışının İnançla Olan İlişkisi
  Sayfalar 3156 - 3167
  Mustafa GÖREGEN
 43. İçsel Markalaşma Faaliyetleri İle İç Müşterinin Markayı Benimsemesi
  Sayfalar 3168 - 3183
  Hilal UYGURTÜRK, Selva Seza CANDAN
 44. Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Bir Kimlik Tasavvuru: İslâmcılık
  Sayfalar 3184 - 3200
  Yunus KOÇ
 45. Yayın Esasları
  Sayfalar 3201 - 3205
  İtobiad İTOBİAD