İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2019'da yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."

Ocak-Şubat Mart (2019) Sayımız için son gönderim süresi yoğunluktan dolayı tamamlanmıştır.04.02.2019 tarihinden itibaren gönderilen makaleler Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Sayımız için değerlendirilecektir.

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 3-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Lütfen bu konuda bizlere baskı uygulamayınız.

Dergimizin Güncel İstatistiği

2012 Senesinden günümüze (Yılda 4 Sayı ve 7 yılda 9 Özel Sayı) ve  İtobiad Dergisi'nde 850 makale yayın yapılmış 403 makale ise reddedilmiştir. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi

239.924

1.023.788
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2019'da yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."

Ocak-Şubat Mart (2019) Sayımız için son gönderim süresi yoğunluktan dolayı tamamlanmıştır.04.02.2019 tarihinden itibaren gönderilen makaleler Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Sayımız için değerlendirilecektir.

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 3-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Lütfen bu konuda bizlere baskı uygulamayınız.

Dergimizin Güncel İstatistiği

2012 Senesinden günümüze (Yılda 4 Sayı ve 7 yılda 9 Özel Sayı) ve  İtobiad Dergisi'nde 850 makale yayın yapılmış 403 makale ise reddedilmiştir. 
Cilt 7 - Sayı 5 - Ara 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 1 - 10
  İtobiad İTOBİAD
 2. İbn Ebî Serh’in Kur’an’ı Tahrif Ettiğine Dair Rivayetlerin İsnad ve Metin Tenkidi
  Sayfalar 11 - 39
  Hüseyin AKYÜZ
 3. Kişisel Değerler ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 40 - 63
  Fatma BALCI ARVAS
 4. Entropi ve Copras Yöntemleri Kullanılarak Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Nakit Düzeylerinin Kıyaslanması
  Sayfalar 64 - 83
  Haşim BAĞCI, Nihan CABA
 5. Moğollar Tarafından 1237-1240 Yılları Arasında İtaat Altına Alınan Rus Knezlikleri
  Sayfalar 84 - 100
  Umut YOLSEVER, Kemal ÖZCAN
 6. Sınıf Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Öğrencilerin Bilim ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Duygu Analizi
  Sayfalar 101 - 116
  Cennet GÖLOĞLU DEMİR, Hakan YILMAZ
 7. The Mutual Relationship between Marketing and Society
  Sayfalar 117 - 133
  Mesut ÇİÇEK
 8. Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler Öğrencileri Eğitimleri Hakkında Ne Düşünüyor?
  Sayfalar 134 - 153
  Sırma Oya TEKVAR
 9. İşe Adanmışlığın Güçlendirme İklimi ve Bireysel Performans İle İlişkisinin İncelenmesi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 154 - 177
  Ali ACARAY, Saadet Ela PELENK
 10. Çağatay Hanlığı’nda Müslüman ve Türk Devlet Adamları
  Sayfalar 178 - 189
  Betül Sümeyra TAHTALI, Kemal ÖZCAN
 11. Etnik Çatışma Bağlamında Kıbrıs’ta Türk – Rum İlişkileri
  Sayfalar 190 - 203
  Umut KEDİKLİ, İmdat HACIAHMETOĞLU
 12. Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme
  Sayfalar 204 - 217
  Mehmet TIRAŞCI
 13. Günümüzde İcrâ Edilen Ezânların Ses ve Makam Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 218 - 229
  Metin GÜNDOĞDU
 14. Türk Din Musiki Ders İçerikleri İçin Bir Öneri
  Sayfalar 230 - 242
  Sıtkı AKARSU
 15. Cemalüddîn Hasan İbn Ahmed'in Kitâbü Ravzati'l-Müstehâm Fî İlmi'l-Engâm İsimli Eseri (İnceleme Ve Çeviri)
  Sayfalar 243 - 261
  Mehmet ÖNCEL
 16. Doğa Eğitimi Projelerinin Katılımcı Profili ve Yaygın Etkisinin Değerlendirilmesi: IDE Projeleri Örneği
  Sayfalar 262 - 283
  Suat TÜRKOĞUZ, İdris OĞURLU, Gül Aslı AKSU
 17. Disiplinler Arası Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Özelliklerine ve Çevre Bilinçlerine Etkisi
  Sayfalar 284 - 303
  Serkan BULDUR, Murat BURSAL, Eren YÜCEL, Nazan YALÇIN ERİK
 18. Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 304 - 327
  Mustafa ÇEVİK, Cihat ABDİOĞLU
 19. Sûfî Tabâkât Kitaplarından “Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr, Şerh-i Esmâr-ı Esrâr” da İsmi Geçen Mûsikîşinâslar
  Sayfalar 328 - 356
  Türkan UYMAZ
 20. Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 357 - 370
  Saadet Ela PELENK
 21. Yayın Esasları
  Sayfalar 371 - 375
  İtobiad İTOBİAD