İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2018'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi

214.483

826.878
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2018'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."
Cilt 7 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 1453 - 1463
  itobiad itobiad
 2. Güney Avrupa Refah Rejimleri ve Türkiye’de Asgari Ücretin Belirlenmesi
  Sayfalar 1464 - 1482
  Ramazan TİYEK
 3. Ağrı Halkevi ve Tarihsel Gelişimi
  Sayfalar 1483 - 1496
  Harun AYDIN
 4. İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları
  Sayfalar 1497 - 1515
  Kamil UYGUN, Cemal BİLGİÇ
 5. Akran İlişkileri Düzeylerinin Karşılaştırılması: Lise Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1516 - 1535
  Hasan ÇİFTÇİ
 6. Trablusgarp Savaşı’nda İngiliz Teğmen Herbert Gerald Montagu’nun Faaliyetleri
  Sayfalar 1536 - 1553
  Ömer Fatih BAŞKAN, Memet YETİŞGİN
 7. Test of the European Union with Authoritarianism: Hungary
  Sayfalar 1554 - 1568
  Recep GÜLMEZ
 8. Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1569 - 1581
  Abdulkadir BERBER
 9. Yükseköğretim Kurumlarında Memnuniyet Kavramı: Kuramsal Bir Derleme
  Sayfalar 1582 - 1591
  Cenk Arsun YÜKSEL, İlknur BİLGEN, Hava YAŞBAY KOBAL
 10. Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi
  Sayfalar 1592 - 1611
  Halime GÖKTAŞ KULUALP
 11. 17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir Bilgiler
  Sayfalar 1612 - 1619
  Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU
 12. Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 1620 - 1641
  Halil TAŞ
 13. Okçuluk ve Hat Sanatı
  Sayfalar 1642 - 1672
  Fatih ÖZKAFA
 14. Agriturizm (Tarım Turizmi) Kavramı ve Uygulamada Kullanılan İlgili Yasal Yapılanmalar
  Sayfalar 1673 - 1682
  Yakın EKİN
 15. Hasan Hilmi Dağıstanî’nin Zikirle İle İlgili Görüşleri
  Sayfalar 1683 - 1704
  Halim GÜL
 16. Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1705 - 1725
  Samed KURBAN, Hatice AKMAN
 17. Sûre Tefsirleri Çerçevesinde Abdülhay Üsküdârî’nin (ö. 1117/1705) Tefsir Anlayışı -Meryem, Yâsîn, Fetih, Rahmân, Nebe’, Nâziât, Abese, Tekvîr, İnfitâr, Mutaffifîn ve Kevser Sûreleri-
  Sayfalar 1726 - 1758
  Şükrü MADEN
 18. 1916-56 yılları arasında İstanbul’un Gözde Kültür Mekânı: Galatasaray Lisesi
  Sayfalar 1759 - 1778
  Seza SİNANLAR USLU
 19. Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği)
  Sayfalar 1779 - 1806
  Abdullah İNCE, Tuğba ERULTUNCA, Seyra KILIÇSAL, Aykut Hamit TURAN
 20. Sünnet Perspektifinden “Cinsel İstismâr” Üzerine Bazı Mülâhazalar
  Sayfalar 1807 - 1821
  Şemsettin KIRIŞ
 21. The Effectiveness of Monetary Policy Instruments Applied for Financial Stability in Turkey
  Sayfalar 1822 - 1847
  Mehmet KARA, Mahmut Şaban AFSAL
 22. Yaşlı Yetişkinlerin Kişisel Anılarında İçsel Durumsal Dil Kullanımının Cinsiyet Farklılıkları Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 1848 - 1863
  Filiz SAYAR
 23. Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1864 - 1888
  Metin SAYGILI, Ahmet Yağmur ERSOY
 24. Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  Sayfalar 1889 - 1903
  Hıdır Apak
 25. Role of National Media in Foreign Policy Formulation
  Sayfalar 1904 - 1916
  Latif PINAR
 26. Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri Üzerine Bir Uygulama: Çevre Kirliliği ve Yönetişimin Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1917 - 1939
  Alper KARASOY, Gökhan DEMİRTAŞ
 27. Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü
  Sayfalar 1940 - 1968
  İnci DURSUN, Cansu GÖKMEN KÖKSAL, Mehmet TIĞLI
 28. Rus Savaş Uçağının Düşürülmesi İle İlgili Yayınlanan Haberlerde Söylem Ve İdeoloji
  Sayfalar 1969 - 1999
  Mustafa İNCE, Mevlut Can KOÇAK
 29. Küresel Gelişmişlik Farklılıklarının Kökenleri
  Sayfalar 2000 - 2011
  Muhammed ORAL
 30. Enerji İçeceklerinin Çocuk Sağlığına Olumsuz Etkileri ve Sağlık Eğitimi
  Sayfalar 2012 - 2024
  Birsel MOLU, Melike BAŞ
 31. Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi
  Sayfalar 2025 - 2038
  Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR
 32. Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri
  Sayfalar 2039 - 2048
  Yahya FİDAN, Canan YILDIRAN
 33. ‘’Küçük Hezarfen’’ Çizgi Filminde Yer Alan Millî Kültür Unsurlarının İncelenmesi
  Sayfalar 2049 - 2079
  Mehmet ÜZER, Şaban ÇETİN
 34. Semüre b. Cündeb ve Hakkındaki Eleştiriler
  Sayfalar 2080 - 2102
  Hikmet GÜLTEKİN, Abdullah ÇİMEN
 35. Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0
  Sayfalar 2103 - 2117
  Zeliha TEKİN, Kübra KARAKUŞ
 36. 2000 Sonrası Türkiye’de Neo-liberal Ekonomi Politikalar; Mimarlık ve Mimarlar
  Sayfalar 2118 - 2130
  Beyza ONUR IŞIKOĞLU
 37. Temettuat Defterlerinin Hazırlanmasında İmar Meclisleri'nin Rolü
  Sayfalar 2131 - 2141
  Tahir BİLİRLİ
 38. Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması
  Sayfalar 2142 - 2157
  Mustafa SOLMAZ
 39. Türk Roman Aynasında Aile Ekonomisinde Babanın Rolü
  Sayfalar 2158 - 2171
  Hasan YAZICI
 40. Ritüele Dönüşen Mutfak: Mevlevi Mutfağı
  Sayfalar 2172 - 2179
  Firuze CEYLAN, Melek YAMAN
 41. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Ne Kadar Öğreteceğiz?
  Sayfalar 2180 - 2203
  Gökçen GÖÇEN, Alpaslan OKUR
 42. We can see who you are! Reflections of Social Visibility of Consumption on Consumer-Brand Identity, WOM Communication, and Brand Loyalty
  Sayfalar 2204 - 2231
  Yusuf BİLGİN
 43. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi
  Sayfalar 2232 - 2256
  Hasan ÇİFTÇİ
 44. Reassessment of the Iranian Revolution in its 40th Anniversary: Its Causal Dynamics
  Sayfalar 2257 - 2275
  Kazim Ugur KIZILASLAN
 45. Türk Siyasal Yaşamında 1954 Genel Seçimleri
  Sayfalar 2276 - 2291
  Yakup KAYA
 46. Yayın Esasları
  Sayfalar 2292 - 2296
  İtobiad İTOBİAD
Makale Gönder
Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projelerinin Makale Yayımı Hakkında

Dergimiz Aralık 2018 Sayısı'nda Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında yapılan projelerin sonuçlarına yönelik araştırmalara yer verilecektir. Bu doğrultuda hakem sürecinden geçen değerli çalışmalarınızı yayınlamaktan memnuniyet duyarız. 

Dr. Cennet GÖLOĞLU DEMİR

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bililmleri Araştırmaları Kongresi

23-25 Kasım 2018 Alanya Bera Otel

itobiadkongre.org

itobiadkongre@karabuk.edu.tr

image.jpeg